• Xamarin Studion ja PhoneGapin soveltuvuus Rimeforgen käyttöön 

      Piironen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön taustalla oli tamperelaisen pelialan yrityksen tarve saada tietoa PhoneGapista ja Xamarin Studiosta sekä laatia opas niiden käyttöönottoon. Työn tavoitteena oli selvittää PhoneGapin ja Xamarin Studion ...