• Johdinleikkuun parantaminen 

      Lämsä, Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyö tehtiin Jotwire Oy:lle. Työn tarkoituksena oli löytää ratkaisuja johdin leik-kuun työkuorman helpottamiseksi. Opinnäytetyö aloitettiin perehtymällä jokaiseen tuotannon vaiheeseen. Tarkemmalla tuo-tannon ...