• 2,4 GHz ZigBee -vastaanottimen toimintaperiaatteet 

   Björninen, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Daintreen sensoriverkko-analysaattori 

   Siren, Sakari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Langaton moottorinohjausjärjestelmä ZigBee-verkossa 

   Niittylahti, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Langaton sisätilapaikannus 

   Jokinen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä tutkintotyöprojekti alkoi vuoden 2010 tammikuussa, ja sen aiheena oli alusta alkaen langaton sisätilapaikannus. Käytännön työtä ja raportointia sisältänyt tutkintotyö tehtiin pienessä ryhmässä, yhteistyössä MeshWorks ...
  • Langaton valvontaverkko 

   Harjamäki, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä toteutettiin kiinteistön valvontaan soveltuva monipuolinen ja helposti laajennettava langaton sensoriverkosto. Sensorit kykenevät valvomaan huoneiden lämpötilaa ja kosteutta sekä ilmaisemaan mahdollisia ...
  • Rakennustyömaan olosuhdevalvontajärjestelmän tietoverkkoratkaisut 

   Virtanen, Tuukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Sensoriverkkosovellus Maemo5-ja Symbian-alustoille 

   Tuuri, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä toteutettiin ZigBee-verkkotekniikan avulla kerättyyn tietoon pohjautuva sensoriverkkosovellus. Työn tarkoituksena oli määritellä ja toteuttaa MeshWorks Wireless Oy:lle aputyökalu langattomien sensoriverkkojen ...
  • Sisätilapaikannus 

   Hirvi, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia erilaisia mahdollisuuksia ja tekniikoita paikannuksen toteuttamiseen sisätiloissa. GPS-satelliitit eivät toimi sisätiloissa halutulla tavalla, mutta silti paikannukselle on tarvetta ja ...
  • WPAN - Wireless Personal Area Network 

   Lappalainen, Juska (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Nykyään lähes kaikki tieto pyritään siirtämään langattomasti. Langaton tiedonsiirto on kasvanut rajusti 90-luvun lopusta lähtien ja tulee vielä tulevaisuudessakin kasvamaan. Kodin langaton tiedonsiirto on vielä kohtalaisen ...
  • ZigBee standardin toiminta ja periaatteet 

   Kallioniemi, Tapio (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkintotyön tarkoituksena on rakentaa Jennicin kehitysalustoja apuna käyttäen pieni Zigbee verkko. Apuna verkon tutkimisessa käytämme Daintreen sensoriverkkoanalysaattoria. Tutkintotyössä perehdytään pintapuolisesti ...
  • ZigBee-lähetin 

   Jokipii, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • ZigBee-sensoriverkko päiväkotien ilmanlaatututkimuksessa 

   Lahtinen, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun fysiikan laboratoriolle osana valtakunnallista tutkimusprojektia päiväkotien ilmanlaadusta. Työn tavoitteena oli tutkia ja testata langattoman sensoriverkon soveltuvuutta ...
  • ZigBee-sensoriverkon käyttöliittymä 

   Vuorela, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä tutustuttiin ZigBee-sensoriverkkotekniikkaan, tiedonkeruuseen ja käyttöliittymän toteuttamiseen. Työn tarkoitus oli tutustua MeshWorks Wireless Oy:n ja TappIT Oy:n Tampereen ammattikorkeakoululle tarjoamaan ...
  • ZigBee-standardin protokollapino 

   Puntola, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • ZigBee-verkon luominen Matrix Multimedian E-Blocks opetussarjalla 

   Manninen, Onni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkintotyön tarkoituksena oli tutustua Matrix Multimedian E-Blocks -opetussarjaan, Flowcode-ohjelmointityökaluun sekä luoda demolaitteisto käyttäen hyväksi E-Blocks sarjan ZigBee-kortteja. Työn tarkoituksena oli selvittää, ...