• Markkinoinnin A/B-testaus Facebookissa : case: Portaali 

      Laaksonen, Saku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee markkinoinnin A/B-testaamista ja sen suorittamista sosiaalisen median palvelussa Facebookissa. Opinnäytetyössä esitellään markkinoinnin ja A/B-testaamisen teoriaa, joita on sovellettu työn ...