• HDBaseT 

      Filpus, Antti-Juhani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän työn tarkoituksena oli esitellä HDBaseT-tekniikkaa tietoteknisestä näkökulmasta. Työssä esiteltiin tekniikassa käytettäviä osa-alueita ja standardeja. Uudet audiovisuaaliset tekniikat yleistyvät markkinoilla, ja ...