• Aaltoenergiakeräimen pienoismallin pikamallinnus ja sen toiminnan tarkastelu aaltoaltaassa 

   Kilponen, Konsta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa Tampereen ammattikorkeakoululla toimivaa kaupallisen kynnyksen ylittävän aaltoenergiakeräimen valmistushanketta varten pienoismalli suunnitellusta keräimen rungosta. Pienoismallia ...
  • Aaltoenergialaitteiston käyttöönotto 

   Kivelä, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella laboratorio-olosuhteisiin sopiva ohjausjärjestelmä servomoottorikäytölle, jossa moottoria ohjataan aaltomaisesti. Moottorin akselille kuormalaitteistoksi on kiinnitetty alennusvaihteen ...
  • Aaltoheilurin rakenteellinen suunnittelu 

   Saukko, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Aaltosorvi 

   Uusitalo, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Aaltovoimalaitteiston PM generaattorin ja tasasuuntauksen mallintaminen ja testaus 

   Toijala, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kestomagneettigeneraattorin toimintaa aaltovoima-tuotannossa. Aaltovoimassa ongelmana sähköntuotannon kannalta on alati muuttuva generaattorin kierrosnopeus, joka aiheuttaa jatkuvan ...
  • Aaltovoimaprotolaitteen kehittäminen 

   Lehtimäki, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli kehittää aaltovoimalaitteen prototyyppiä. Tarkoituksena oli saattaa laite käyttökelpoiseksi ja turvalliseksi, sillä laitetta ei aikaisemmin pystytty käyttämään. Laite on Tampereen ammattikorkeakoululla, ...
  • Analysis of a power conversion system for a wave energy converter 

   Van der Meeren, David (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   In this thesis the energy conversion of a Wave Energy Converter is analysed. To start there is an introduction about wave energy and a short presentation of the project. Throughout the project a permanent magnet generator, ...
  • Estimation of the powerlosses in the electrical part of a wave energy convertor: ASWEC 

   Stubbe, Hannes (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Abstract This thesis is made for the department of electrical engineering of the University of Applied Sciences TAMK. The objective of this thesis is to find a electrical solution for the power production of their ASWEC ...
  • Kytkimen valinta pinta-aaltoenergialaitteistoon 

   Pennonen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä työssä on tarkoituksena tarkastella ASWEC -2014 pinta-aaltoenergialaitteistoon mahdollisesti soveltuvia kytkimiä tai korvaavia ratkaisuja momentin siirtoon. Työn tarkoitus on valita soveltuva toteutustapa tai ...
  • Tasaisen aallon hallinta altaassa 

   Rapatti, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tasaisen aallon hallinta altaassa. Tässä työssä aallon tulee edetä altaassa yhdensuuntaisesti ja pysähtyä häiritsemättä seuraavaa aaltoa. Tällöin aalto kuvaa parhaiten oikeaa aaltoa ...