• Sattumataidetta : sattuma työkaverina taiteellisessa tutkimuksessa 

      Leppänen, Mauno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyöni taiteellinen osa Samanaikainen sattuma on elävä biotaiteellinen installaatio, jossa aines ei ikinä kuivu ja se liikkuu hitaasti sattumanvaraiseen suuntaan, jättäen kankaaseen jälkiä ja kerrostumia. Tässä ...