• Teknologialla vuorovaikutteisuutta opetukseen 

      Mäki, Outi; Kuuva, Tarja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämä on kirjallinen kooste kehittämishankkeesta, joka sisälsi 1. blogimuotoisen tietopaketin ja 2. Tampereen ammattikorkeakoulun aulassa toteutetun älytaulunäyttelyn järjestämisen 29.11.2010 Tämä kooste sisältää ...