• Light space emotion : Valo, tila ja vastaanottaja 

      Nummelin, Alpo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Käsittelen opinnäytetyössäni taiteellisen työskentelyn kautta valon ja tilan välisiä suhteita sekä vastaanottajan suhdetta tilaan ja metatilaan. Lopputyöni ensimmäisessä osassa käyn läpi omaan työskentelyyni vaikuttaneita ...