"jakaantuminen" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Veden jakaantuminen ilmastusaltaille 

      Kritz, Rosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyö tehtiin Akaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Työn tarkoituksena oli tutkia jäteveden jakaantumista nelilinjaisella aktiivilietelaitoksella. Puhdistamo on rakennettu vuonna 1977, ja sitä on laajennettu vuonna ...