"jakeluverkko" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Loistehon kompensoinnin toimivuus ja hinnoittelun ohjaavuus 

   Pippuri, Kati (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Loisteho ja yliaallot aiheuttavat sähkönjakeluverkossa häiriöitä ja häviöitä, joiden suuruutta ja vaikutuksia on hyvin vaikea koko laajuudessaan tunnistaa tai arvottaa taloudellisesti. Kompensoinnilla saavutetaan parempi ...
  • Rengasyhteyden tarkastelu pienjänniteliityntäprosessissa 

   Ruotsi, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sähkönjakeluvarmuus on tärkeä tekijä nykypäivän verkkoyhtiön toimintaa. Jakeluverk-ko on suunniteltava niin, että vikatilanteiden mahdollisuus on minimoitu ja että asiakas voi luottaa sähkön saatavuuteen. Maakaapelit ovat ...
  • Sähkönjakeluverkon kuntotarkastus ja suunnittelu 

   Sironen, Sasu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia verkostosuunnitelma 20 kV:n ja 0,4 kV:n sähkönjakeluverkolle kuntotarkastustietojen pohjalta. Työssä on käyty läpi yksityiskohtaisesti tarkastusalustan luominen TEKLA NIS -verkkotie ...
  • Säävarmuuden parantaminen Vatajankosken Sähkön keskijänniteverkossa 

   Uusi-Rasi, Markku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa Vatajankosken Sähkö Oy:n päätöksentekoa, kun he kehittävät keskijänniteverkkonsa säävarmuutta. Kehittämistarve johtuu Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston esittämästä ...
  • Vikaindikaattorit Elenian jakeluverkossa 

   Sahila, Ari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Energiaviraston määrittämät linjaukset sähkönlaadun ja toimintavarmuuden luotettavuudesta ajavat sähköverkkoyhtiöt investoimaan uusiin ja aikaisempaa tehokkaampiin verkostoratkaisuihin. Verkon automaatioratkaisut lisääntyvät ...