• Työelämäyhteistyön kehittäminen toisen asteen oppilaitoksissa 

      Taiponen, Anne; Hirvonen, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      ”Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon ...