• Laadun omavalvonta gerontologisen johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna 

      Sipponen, Marjo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää mitä on gerontologinen johtaminen. Tämän lisäksi tarkoituksena on arvioida gerontologisen johtamisen rooli laadun omavalvonnassa ja tunnistaa millaisena johtamisen tehtävinä se ...