• Hiilinanoputkidispersioiden laadun määritys UV/Vis-spektrometrillä 

   Lindgren, Markku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hiilinanoputket ovat sylinterimäisiä, hiiliatomeista muodostuneita nanorakenteita. Hiilinanoputkista muodostetaan dispersioita esimerkiksi komposiittimateriaalien valmistamista varten. Hiilinanoputkidispersio on nanoputkista ...
  • Kiinteistönhoidon teknisen laadunarvioinnin kehittäminen 

   Suomela, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa monelle yhteiskunnan osa-alueelle toiminta-alustan. Ala työllistää viidenneksen työssäkäyvistä henkilöistä. Alan merkitys yhteiskunnalle hyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta on ...
  • Laatumittarin toiminnan testaus ja analysointi 

   Talvensaari, Jenna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä testataan ja analysoidaan RALA ry:n kehittämää laatumittaria. Laatumittari on kehitetty osana Laatupolku-kehittämisohjelmaa, Rakennusteollisuus RT ry:n aloitteesta. Mittari on kehitetty laaduntuottokyvyn ...
  • Opetuksen laadun kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa 

   Eskelinen, Ismo; Mannila, Kalle-Pekka; Mäkinen, Arja; Rantanen, Ari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Palauteprosessin kartoittaminen : 3 Step IT Oy 

   Siikanen, Anita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kohdeyrityksen Suomen asiakaspalauteprosessin nykytila ja pohtia tutkimuksen tiimoilta mahdollisia kehittämiskohteita. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten palvelun laatua ...
  • Päiväkotisiivouksen teknisen laadun määrittäminen : case: Tampereen Ateria 

   Vartia, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään päiväkotien siivousta ja sen merkitystä sekä infektioriskin pienentämiseen että sisäilman laatuun. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Tampereen Aterian siivoamien päiväkotien ...
  • Sijoituspalvelun laadun kehittäminen Aito Säästöpankissa 

   Pitkänen, Aarne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Aito Säästöpankki haluaa varmistaa, että sen asiakkaat saavat parasta mahdollista sijoituspalvelua. Laadukkaan palvelun avulla voidaan luoda asiakkaille onnistuneita, odotukset ylittäviä ja elämyksellisiä asiakaskokemuksia. ...