• Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen 

   Pölönen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena oli tehdä keskisuurelle sähköalan yritykselle laadunhallintajärjestelmä. Yrityksellä ei ollut laadunhallintajärjestelmää ennen tätä päättötyötä. Laadunhallintajärjestelmän pohjaksi otettiin ISO9001:2008 ...
  • Laatua ensihoitoon : Laatukäsikirja Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy:n Hämeenkyrön toimipisteeseen 

   Suominen, Jere; Mäkinen, Leena; Ranne, Tuula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ISO 9001:2008 kansainväliseen standardiin ja sen pohjalta luoda laatukäsikirja Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy:n Hämeenkyrön toimipisteeseen. Tämä standardi määrittelee ...
  • Sähköisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Norlandia Tampere Hotellissa 

   Auvinen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Norlandia Tampere Hotellin sähköisen laadunhallintajärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa. Laadunhallintajärjestelmää rakennetaan ISO 9001:2008 standardin vaatimukset huomioon ottaen, ...