• Toimitilakohteen laadunvarmistus 

      Hakala, Ossi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyö laadittiin työn teettäjän, SRV Pirkanmaan tilauksesta. Tarkoituksena oli kehittää alueyksikön laadunvarmistusosaamista etenkin toimitilakohteiden rakentamisessa. Aiheen valintaan vaikutti kahden toimitilakohteen ...