• 3D-koneohjauksen hyödyntäminen maakaasuputkihankkeessa 

   Kaipainen, Olli (2019)
   Opinnäytetyössä on tarkoitus tarkastella maakaasuputkilinjan rakentamista koneohjausta hyödyntäen. Tarkoituksena on tutkia projektissa koneohjauksen käyttöä ja saada enemmän hyötyä järjestelmistä. Opinnäytetyössä myös ...
  • Aliurakoitsijan tarkastuslistojen kehittäminen 

   Juopperi, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää toimivia tarkas-tuslistoja eri työvaiheisiin. Oman työn tarkastaminen aliurakoinnissa ja sen dokumentointi ovat rakennusalalla yleistymässä. Työn lähtökohtana on aliurakointiin ...
  • Asiakasreklamaatioiden analyysi 

   Lahti, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli tutkia tehdasyksikön asiakasreklamaatioita. Teoriaosuudessa esiteltiin työn taustaa, tehtaan konekanta ja yrityksen nykyistä asiakasreklamaatiotilannetta. Työn teoriaosassa käsiteltiin myös laatua ja ...
  • Asuinkerrostalon luovutusprosessin kehittäminen 

   Hakala, Taneli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää YIT Rakennus Oy, Talonrakennus Tampereen asuinkerrostalon luovutusprosessin etenemistä siten, että se palvelee asiakasta aiempaa paremmin. Aluksi selvitettiin YIT:n luovutusprosessin ...
  • Elektrolyyttisen johtokykymittarin kvalifiointikriteerit : Asennuskvalifioinnin (IQ) ja toimintakvalifioinnin (OQ) suunnittelu 

   Schutskoff-Jääskeläinen, Marjo (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli määrittää Regean laadunvalvontaosaston käytössä olevan Denver 220-merkkisen elektrolyyttisen johtokykymittarin asennus- ja toimintakvalifiointikriteerit. Johtokykymittaria käytetään ...
  • Ennakoiva laatutyö siirrettävästä tuotannosta 

   Väärälä, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on tehdä Sandvik Mining and Construction Oy:lle laadun siir-tymisen varmistava dokumentointi, jossa luodaan siirrettävälle tuotannolle valvontasuunnitelmia tuoteperheittäin. Sandvik Mining and ...
  • Eristeohutrappaustyön laadunvarmistus 

   Virtanen, Aksu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis is to serve as an aiding manual for quality assurance in projects where facade is done with thin plastering work that includes additional thermal insulation. This thesis deals with the work phases, ...
  • Eristerappauksen toteutus ja laadunvarmistus uudisrakentamisessa 

   Kivelä, Hermanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Eristerappaus on yleistyvä tapa toteuttaa julkisivu kerrostaloihin. Uudet modernit asemakaavat vaativat usein rakennusten julkisivuihin yhtenäiset elementtisaumattomat julkisivut. Tähän haasteeseen eristerappaus on sopiva ...
  • Hanke 40083 maanrakennusurakan laadunvarmistus 

   Liukkonen, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin hankkeen 40083 maanrakennusurakan laadunvarmistuksesta työn aloittamisesta luovutukseen saakka urakoitsijan näkökulmasta. Työssä esitetään laadunvarmistustoimenpiteitä, joita tällä työmaalla käytettiin. ...
  • Hukkakuva-analyysi natiiviröntgentutkimuksista Kuvantamiskeskuksessa 

   Saarimäki, Tiina; Lindholm, Krista (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Hukkakuvien välttäminen on tärkeä osa potilaan säteilyaltistuksen optimointia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa hukkakuvien määrästä ja röntgenkuvien hylkäyssyistä natiiviröntgentutkimuksissa Kuvantamisk ...
  • Huoneistokorjausten laadunvarmistuksen kehittäminen 

   Laatta, Tuukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lahden Talot Oy:n huoneistokorjausten laatujärjestelmän luomisella yritys osoittaa olevansa ajan tasalla laatuasioissa. Työn tarkoituksena oli kehittää Lahden Talot Oy:lle huoneistokorjauksia varten laadunvarmistuksen ...
  • Jälkijännitetyn parkkihallin yläpohjan laadunvarmistuksen kehittäminen 

   Varjonen, Juuso (2019)
   Parkkihallien korjaamisessa vaaditaan paljon resursseja, erityisesti, kun parkkihallin yläpohjarakenteena käytetään käännettyä kattoa. Käännetty katto on tehtävä laadukkaasti, jotta korjaustoimenpiteiltä vältytään. Laadukkaan ...
  • Koordinaattimittauspalvelun tarvekartoitus 

   Kujanpää, Akseli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaalaisten teknologiateollisuuden yritysten tarvetta koordinaattimittauspalvelulle, sekä saada mittaustoiminnan kehittämiseen liittyvää tietoa. Selvitys toteutettiin 40 ...
  • Kylmäagglutiniinit näytteenotossa ja esikäsittelyssä 

   Mäki-Kuutti, Heidi; Perttunen, Maarit (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kylmäagglutiniinit eli kylmävasta-aineet ovat yleensä IgM-luokan vasta-aineita, jotka aiheuttavat punasolujen agglutinaation eli yhteenliittymisen ja komplementin sitoutumisen punasoluun lämpötilan laskiessa. Lämpötilan ...
  • Laadunohjaus kliinisen kemian opetuslaboratoriossa 

   Ala-Hiiro, Anni; Haukiranta, Riina; Saavalainen, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallinen opinnäytetyö laadunvalvonnasta tehtiin kliinisen kemian opetuslaboratorioon Tampereen ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutukselle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kliinisen kemian opetuslaboratorion ...
  • Laadunvarmistuksen ja dokumentoinnin kehittäminen : Skanska Talonrakennus Oy:lle 

   Titov, Lila (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selkiyttää Skanska Talonrakennus Oy:n laadunvarmistusta ja dokumentointia, jotta työmaiden isoimpia laatuvirheitä saataisiin karsittua pois. Ongelmana tällä hetkellä ovat laadunvarmistuksen ...
  • Laadunvarmistuksen kehittäminen vaativissa betonilattiatöissä 

   Paulinow, Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin vaativien betonilattioiden laadunvarmistuksen kehittämistä. Tarkoituksena oli parantaa tarkastusasiakirjojen käytettävyyttä työmaalla. Työ tehtiin SRV Toimitilat Oy:n toimeksiannosta ja ...
  • Laadunvarmistus ja luovutuskansion tekeminen maarakennusurakassa 

   Haverinen, Saku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohje luovutusaineiston dokumentointiin ja luovutuskansion tekemiseen. Lisäksi tavoitteena oli tehdä tilaajayritys Louhintahiekka oy:lle hankkeen luovutukseen käytettävä mallikansio, ...
  • Laadunvarmistus monen toimittajan ohjelmistoprojektissa 

   Saario, Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Laadunvarmistus tuotannossa 

   Fennane, Mehdi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   AGCO Power Oy:n tuotannon kasvu sekä kilpailukyvyn tavoitteet ovat tuoneet korkeampaan laadun tarkasteluun ja kehittämiseen. Tämän seurauksena tehtaan käyttöön on tarkoituksena laatia laadunvarmistusprosessit jokaiselle ...