• Rakennusjätteen laadutusoppaan tekeminen : case Destaclean Oy 

      Harjunen, Tinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tilaajana oli Destaclean Oy, suomalainen yritys, jonka toimialana on materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö. Työn aiheena on rakennusjätteen laaduttaminen ja jätejakeiden tunnistaminen materiaalien kierrätysasemilla. ...