"paaluantura" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Eurokoodien tuomat muutokset paaluanturoiden mitoitukseen 

      Timo, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Eurokoodien käyttöönotto tulee tuomaan muutoksia paaluanturoiden mitoitukseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla erillispaaluanturoiden mitoituskäytäntöjen eroja vanhojen betoninormien ja uusien eurokoodien ...