"paalut" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Energiapaalu pientalon energiankerääjänä 

   Lehikoinen, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aihe muotoutui yhteistyössä Uponorin kanssa. Uponor oli mukana projektissa, jossa pientaloon suunniteltiin energiapaalut. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua energiapaaluihin ja niiden toimintaan. ...
  • Esijännitetyn betonipaalun lyöntikokeet 

   Nurmiranta, Mia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin esijännitettyjen paalujen soveltuvuutta Suomen maaperäolosuhteisiin. Tämä työ tehtiin, koska haluttiin tutkia mahdollista vaihtoehtoa Suomessa tällä hetkellä käytössä oleville paaluille. Työssä ...
  • Kärjellä kantavan paalun nurjahdustarkastelu 

   Isokangas, Ilkka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lyötävien teräsputkipaalujen eri nurjahdustarkasteluita. Työssä on myös esitetty yleisesti teräsbetonipaalujen nurjahduslaskentatapa. Merkittävimpänä osana työtä oli verrata paalun ...
  • Teräsbetonisten lyöntipaalujen valmistus ja lyöntipaalutus 

   Harjula, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Teräskierrepaalun CE-merkintä 

   Vuohtoniemi, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan teräskierrepaalua ja sen CE-merkitsemistä. Työn tarkoituksena oli saada Puristeteos Oy:n teräskierrepaaluille ISO standardin 1090 mukainen FPC-manuaali sekä kaikki muut tarvittavat dokumentit, ...
  • Teräsperusteinen tuulettuva alapohja : Suunnitteluohje 

   Laitanen, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tuulettuva alapohja on aikoinaan ollut suosittu perustamistapa ja nykyis-ten energiavaatimusten vuoksi se on jälleen kasvattanut suosiotaan hyvän eristysmahdollisuutensa ansiosta. Ongelmana on kuitenkin ollut ala-pohjien ...