"paarit" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Paarien ergonominen käyttö ensihoidossa : opetusvideot 

      Kilpi, Aino; Närhi, Minna; Ranta-aho, Aki (2019)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tulevien ensihoitajaopiskelijoiden käyttöön lyhyet opetusvideot Pensi Rescue - ja Stryker-paarien turvallisesta peruskäytöstä. Opetusvideoissa havainnollistetaan perusasioita paarien ...