"röntgensäteily" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Aikuisten säteilyannokset keuhkojen röntgentutkimuksen makuuprojektiossa 

   Penttilä, Katja; Kiviniemi, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla aikuisille suoritettavien keuhkojen röntgentutkimusten makuuprojektiossa käytettäviä radiologisten laitteiden laitetekniikoita. Lisäksi tarkoituksena oli kuvailla tutkimuksissa ...
  • Fraktion kesto sädehoidossa 

   Kaliste, Heli; Kivimäki, Karita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Fraktion aikainen liike on yksi sädehoidon tarkkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Fraktion keston kasvaessa fraktion aikainen liike kasvaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata sädehoidon fraktion kestoa eri tautiryhmissä ...
  • Henkilökunnan säteilyturvallisuus leikkaussalissa : Opas säteilyhygieeniseen toimintaan 

   Kanninen, Essi; Nieminen, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Leikkaussaleissa röntgensäteilyä tuotetaan C-kaarella ja säteilyn käyttö leikkaussalitoimenpiteissä on lisääntynyt viime vuosina. Heikkilän (2013) tutkimuksessa kävi ilmi, että leikkaussalihenkilökunnan säteilyn käytön ...
  • Lasten kuvausarvot keuhkojen natiiviröntgentukimuksissa radiologian yksikön ulkopuolella 

   Jalava, Saana; Palomäki, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa yhteistyökumppanille röntgenhoitajien kuvausarvo-osaamisesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää esimerkkipotilaiden avulla, mitä kuvausarvoja röntgenhoitajat valitsevat ...
  • Ryhmäannosmittarin käyttö ja kirjaus sekä turvallisuuskulttuurin vaikutus 

   Vainio, Mirva; Lohipuro, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Säteilytyön toiminnan harjoittajalla on velvollisuus järjestää työolojen tarkkailu työpaikoilla, joilla tehdään säteilytyötä. Työolojen tarkkailu voidaan toteuttaa käyttämällä ryhmäannosmittaria (myöhemmin ryhmädosimetri), ...
  • Sädesuojien laadunvarmistus radiologisessa yksikössä 

   Sivonen, Elisa; Välimäki, Susanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Säteilylaki (592/1991) muodostaa säteilysuojelun perustan. Säteilysuojausta toteutetaan muun muassa sädesuojien käytön avulla. Sädesuojien käytön tarkoituksena on suojata sädeherkkiä elimiä ja pienentää niiden saamaa ...
  • Säteilyannokset lasten keuhkojen röntgentutkimuksessa 

   Aittokumpu, Susanna; Lamminpää, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää minkä suuruisia pinta-annoksia (ESD) sekä annoksen- ja pinta-alan tuloja (DAP) alle 10-vuotiaat lapset saivat keuhkojen röntgen-tutkimuksen AP- ja LAT-projektioissa, sekä miten ...
  • Säteilyturvallinen C-kaarityöskentely : luento Tampereen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Helislahti, Riikka; Räisänen, Pinja (2020)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia sairaanhoitajien osaamistarpeita vastaava säteilyturvallisuusluento Tampereen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä ...
  • Tietoa röntgensäteilystä kuvantamisen potilaille 

   Koskinen, Marika; Wahlman, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Röntgensäteilyä hyödyntävä tutkimus on suosittu tutkimusmuoto suomalaisessa terveydenhuollossa, ja tutkimuksia tehdään vuosittain noin 3,6 miljoonaa. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos röntgentutkimuksesta on noin 0,5 ...
  • Ulkoiset sädesuojat lasten natiiviröntgentutkimuksissa : opas henkilökunnalle 

   Järvi, Eeva-Maija; Pihlavamäki, Tanja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa tehtiin vuonna 2015 noin 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta, joista 0–16-vuotiaiden lasten tutkimusten osuus oli 6,9 %. Tavanomaisia lapsille tehtäviä natiiviröntgentutkimuksia ovat hampaiston ja leuan alueen sekä ...