• Untulanharjun luonnonsuojelualueen toimenpide-ehdotukset 

      Mujunen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Metsähallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin pyynnöstä Untulanharjun seuraavat tarpeelliset hoitotoimenpiteet. Untulanharju on harvinainen lehtoinen harju, jossa kasvaa runsaasti ...