• Hydraulikäyttöisen haspelin muuttaminen sähkökäyttöiseksi 

   Viitala, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tehty osana Tampereen ammattikorkeakoulun kone- ja laiteautomaation opintosuunnan insinöörikoulutusta. Työn tilaajana on Ruukki Construction Oy, jonka Vimpelin tehtaalla valmistetaan teräksisiä ...
  • Ohjelmoitavalla logiikalla ohjatun taajuusmuuttajan turvatoiminnot 

   Kukkasniemi, Juha; Tuominen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoiden käyttöön Profisafe-turvatoimintoja havainnollistava laitteisto. ...
  • Taajuusmuuttajan elinkaaren hallinta 

   Kotiranta, Lassi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitokselle. Työn tavoitteena oli tehdä Naistenlahti 2 -voimalaitoksen taajuusmuuttajien elinkaaren hallinta. Suunniteltua elinkaaren hallintaa pyritään ...
  • Tuulivoimalan automaattinen käynnistyminen tuuliolosuhteiden perusteella 

   Salo, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja määrittää tuuliolosuhteet, joiden perusteella Tampereen ammattikorkeakoululla oleva pientuulivoimala kannattaa kytkeä sähköverkkoon. Pientuulivoimalan toimintaa mallinnettiin koulun ...
  • Tuulivoimalan simulointiympäristö : 22 kW kuormakoneen ohjaus 

   Lappalainen, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorioon. Työn tarkoituksena oli tehdä todellista tuulivoimalaa mallintava simulointijärjestelmä siten, että sitä on helppo ohjata ja valvoa tietokoneelta. ...