• Nuorten lähihoitajien käsityksiä työelämätaidoista 

   Väänänen, Jutta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata nuorten lähihoitajien käsityksiä työelämätaidoista ja työelämän pelisäännöistä sekä myös kuvata heidän työelämäodotuksiaan. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Invalidiliiton ...
  • Z-sukupolven johtaminen Suomessa 2020-luvulla 

   Mäki, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, minkälainen on Z-sukupolvi tulevaisuuden työntekijöinä, ja minkälaisia odotuksia Z-sukupolvi kohdistaa johtamistaitoihin 2020-luvulla. Tietoa hyödynnetään johtamistaitojen koulutuksissa, ...