• Varaustilan ja zeta-potentiaalin mittaus 

      Hämäläinen, Taavetti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyössä tutustuttiin Mütek PCD-04 TRAVEL -varaustilamittauslaitteeseen ja Mütek SZP-06 -zeta-potentiaalimittauslaitteeseen näytemittausten avulla. Lisäksi laitteisiin käännettiin käyttöohjeet suomeksi. Teoriaosuudessa ...