"Aaltonen, Janne" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Pientalon paloturvallisuus liittyen kevythormeihin 

      Aaltonen, Janne (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tässä opinnäytetyössä selvitettiin pientalon paloturvallisuus asioita, jotka liittyvät savuhormeihin. Tarkemmin sanottuna siinä tutkittiin savuhormien suojaetäisyyksiä, eristyksiä ja hormeihin liitettäviä tulisijoja. Aiheen ...