- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 20529-20548 / 20619

  • Äidin masennuksen heijastuminen perheen lapsiin 

   Aho, Annelise (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Masennukseen sairastumisen riski on tutkitusti suurempi masentuneiden vanhempien lapsilla. Usein vanhemmat eivät puhu lapsilleen äidin masennuksesta, sillä he pelkäävät sen vahingoittavan lasta. Äidin muuttunut käyttäytyminen ...
  • Äijäfoto : Miesten kokemuksia toiminnan vetoavuudesta 

   Lönnqvist, Virve; Lindqvist, Marita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kehittämistyömme tarkoituksena oli luoda miehille suunnattu toiminnallinen valokuvausryhmä Arabian asukastalot Ry:n ylläpitämään Kääntöpaikka-nimiseen toimintatilaan. Ryhmä toiminnan haluttiin vetoavan, vahvistavan, tuottavan ...
  • Äitien fyysisen kuntoutumisen tukeminen synnytyksen jälkeen : Kysely Espoon kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille 

   Kalliomäki, Kirsti; Niemelä, Marjut; Oksala, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajat kuuluvat ammattiryhmään, joka kohtaa raskaana olevat ja synnyttäneet naiset. Terveydenhoitajat tukevat sekä äitiä, lasta että koko perhettä raskauden aikana ja synnytyksen ...
  • Äitien imetys ja ravitsemiskäytänteet pienten lasten karieksen hallinnassa 

   Autto, Saara; Niemelä, Silja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hammashoitolassa annettu ohjaus imetyksen keston pituudesta ja imetyksen vaikutuksista lapsen hampaiden reikiintymiseen on vaihtelevaa ja kirjavaa neuvoloista annetun ohjauksen kanssa. Olisi tärkeää, että terveydenhuollon ...
  • Äitien imetysluottamus : kirjallisuuskatsaus 

   Mattinen, Mette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee äitien imetysluottamusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Imetysluottamuksella tarkoitetaan äitien uskoa omiin kykyihinsä suoriutua lapsensa imettämisestä. Imetysluottamuksen on todettu olevan tärkeä ...
  • Äitien kohtaaminen kätilötyössä : Huolehtiva ja ei-huolehtiva kohtaaminen 

   Lähdesmäki, Maarit; Granström, Erika (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kätilön huolehtivaa ja ei-huolehtivaa kohtaamista raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana äitien näkökulmasta. Opinnäytetyön taustalla oli islantilaisen Akureyrin ...
  • Äitien kokemuksia imetyksen ja perheen hyvinvoinnin tukemisesta synnytyssairaalassa : aineiston analyysi 

   Luostarinen, Laura; Maijanen, Marika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää minkälaista tukea ja tietoa äidit olisivat halunneet saada enemmän imetyksestä ja perheen hyvinvoinnista synnytyssairaalassa sekä Vauvankaa.fi verkkosivuilla. Opinnäytetyömme pohjautuu ...
  • Äitien kokemuksia imetyksen tukemisesta avoterveydenhuollossa : kirjallisuuskatsaus 

   Koponen, Aino; Ylänen, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata äitien kokemuksia saamastaan imetystuesta ja -ohjauksesta avoterveydenhuollossa. Työ on osa Urbaani vanhemmuus -hanketta, jonka tavoitteena on imetyksen ja vauvaperheiden hyvinvoinnin ...
  • Äitien kokemuksia ja odotuksia imetysohjauksesta lapsivuodeosastolla : sähköpostihaastattelu 

   Haapiainen, Eeva; Koivuniemi, Sini; Kumpulainen, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla perheiden imetysohjauskokemuksia ja -odotuksia lapsivuodeosastolta. Opinnäytetyömme on osa Urbaani vanhemmuus -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on edistää vauvaperheiden hyvinvointia ...
  • Äitien kokemuksia saamastaan imetystuesta 

   Peltola, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten äidit kokevat neuvolasta saadun imetysohjauksen sekä millaista tukea ja ohjausta imetykseen he neuvolasta saavat. Tavoitteena oli tuottaa neuvoloille ja imetyksen ...
  • Äitien kokemuksia synnytyskipujen lievittämisestä veden avulla 

   Aflatuni, Hanna-Mari; Brummer, Hélène; Lettojärvi, Essi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää veden käytön hyödyllisyyttä synnytyskipu-jen lievittämisessä äitien kokemuksellisesta näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa veden käytöstä synnytyskipujen ...
  • Äitien kokemuksia synnytyspelon hoidosta 

   Ahokas, Krista; Kauppinen, Marika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Synnytyspelko varjostaa ja koskettaa monen naisen ja hänen läheistensä elämää. Synnytyspelkoisten naisten lukumäärä on ollut suuressa kasvussa 2000-luvun aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata synnytystä pelkäävien ...
  • Äitien kokemuksia synnytysympäristöstä sairaalassa ja kotona 

   Hyvönen, Hanna; Laitinen, Petriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suunnitellusti kotona ja sairaalassa synnyttäneiden äitien kokemuksia synnytysympäristön valintaan ja synnytyskokemuksiin vaikuttaneista tekijöistä sekä vertailla niissä olevia ...
  • Äitien kokemuksia vertaistuesta : katsaus kirjallisuuteen 

   Häkkinen, Kati; Perälä, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia hyötyjä äidit ovat kokeneet saavansa vertaistuesta. Työn tavoitteena oli luoda kokonaiskuva vertaistuen tuomista hyödyistä. Opinnäytetyö toteutettiin osana VauvaSuomi ...
  • Äitien näkemyksiä syntymänaikaisen jatkuvan tuen toteutumisesta : suomalainen hoitoympäristö: Hyvinkää, Hämeenlinna ja Salo 

   Heikkilä, Marketta; Vuorikoski, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla äitien kokemuksia syntymänaikaisesta jatkuvasta tuesta ja varhaisen vuorovaikutuksen toteutumisesta valmiin kyselyaineiston pohjalta Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Salon synnytysyksiköissä. ...
  • Äitien työperäiset tuki- ja liikuntaelinvaivat synnytyksen jälkeisenä aikana : Biopsykososiaalinen malli 

   Mustonen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan naisten synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyviä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Tyypillisiä tämän ajan vaivoja ovat niska-hartiaseudun jännitystilat, erilaiset yläraajaoireet aina olkapään ...
  • Äitimyytin murtajat : -vertaisryhmä pienten lasten äideille 

   Jantunen, Juulia; Sokolnicki, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan äideille suunnatun vertaistuellisen keskusteluryhmän tarvetta. Äitimyytin murtajat -vertaisryhmän tarkoituksena oli keskustella niistä uskomuksista eli myyteistä, joita liittyy täydelliseen ...
  • Äitiyden kokemuksia sijaishuollon aikana vertaisohjaajien silmin 

   Ihalainen, Saija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda vertaistukitoiminnan ryhmänohjaajien kautta selville, millaisia kokemuksia äideillä on vanhemmuudesta sijaishuollon aikana. Lisäksi eräänä tavoitteena on nostaa esille vertaistukitoiminnan ...
  • Äitiysneuvolakäynnillä jaettava terveysneuvontamateriaali 

   Hell, Riina; Matikainen, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme on osa yhteistä hanketta nimeltä ”Terveyttä edistävien työmenetelmien arviointi ja kehittäminen 2009 - 2011 – näkökulmana lapsiperheiden ja nuorten palvelut”. Hanke on lähtöisin työelämän kehittämistarpeista. ...
  • Älyantennien käyttömahdollisuuksia sotilasradioverkoissa 

   Pihlaja, Veli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä arvioitiin erityyppisten älyantennien käyttömahdollisuuksia sotilasradioverkkoissa. Älyantenneista tarkasteltiin kytkettävän keilan antenneja, adaptiivisia antenneja ja MIMO-antenneja. Työhön ei sisällytetty ...