- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1476-1495 / 20615

  • B-Force : Voimantuoton mittaaminen langattomasti 

   Tauriainen, Kai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä ideoidaan kehoon liitettävä pienikokoinen laite, joka mittaa käyttäjän voimantuottoa. Laite koostuu kiihtyvyysanturista sekä Bluetooth-lähettimestä. Laite kytketään Android-matkapuhelimeen Bluetoothin ...
  • B2B APIs - Supply Chain Collaboration 

   Penubarthi, Kalyani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   In the programming world, APIs (Application Program Interfaces) exist in different forms since the early ages of software development. However, they were built in silos with limited scope. With rapid advance of digitalization, ...
  • B2B End-User Marketing Concept 

   Juutilainen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   In high-tech industrial equipment business, a small / a medium-sized enterprise often operates as a subcontractor to a project contractor, which makes the turnkey delivery to the ultimate plant owner – the end-user. These ...
  • B2B-asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen: Case: Swiss Lady Oy 

   Brugnoli, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Swiss Lady Oy, suomalainen agentuuriyritys, joka myy ja markkinoi laadukkaita alus- ja yöasuja, uimapukuja, sukkia ja lastenvaatteita. Lähtökohtana tälle kehittämistehtävälle oli löytää ...
  • B2B-asiantuntijayritys ja sosiaalinen media 

   Sahlman, Katriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten B2B-asiantuntijayritykset toimivat sosiaalisessa mediassa, miten ne hyödyntävät sitä palvelujensa ja brändinsä markkinointiin sekä lopulta liiketoimintansa edistämiseen ...
  • B2B-konsultointiyrityksen ulkoistuspalvelun tehostaminen 

   Khatiri, Rachid (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset pääkaupunkiseudun yritykset käyttävät ulkoista konsultointia myynnin edistämiseksi business to business (B2B) - puolella. Yksi selvityksen tavoitteista oli ...
  • B2B-markkinointijärjestelmän toteutus 

   Skantz, Aleksi; Sorvisto, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä esittellimme tavat ja tekniikat, joiden avulla suunnittellimme ja kehitimme asiakkaalle B2B-verkkokaupan ja sen ympäristön MVP-toteutuksen. Projektin aikataulu oli suhteellisen lyhyt, joten päädyimme ...
  • B2B-palveluyrityksen markkinointiviestinnän kehittäminen : Uudenmaan LVI-Talo Oy 

   Hast, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää B2B-markkinoille talotekniikka-alan palveluja tarjoavan, Uudenmaan LVI-Talo Oy:n, markkinointiviestintää. B2B-palvelunäkökulman lisäksi aihetta käsiteltiin erityisesti ...
  • B2B-urakoiden hankkeen aikainen viestintä ja sen kartoitus yrityksessä 

   Romppanen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Lujatalo Oy:n B2B-hankkeiden aikaista viestintää hankeorganisaatioissa, mahdollisten kehityskohtien löytämiseksi ja viestintäsuunnittelun perustaksi. Tutkimus keskitettiin Lujatalon ...
  • B2B-verkkokaupan kehittäminen vaatetusalan pienyritykselle 

   Sivonen, Maisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö kertoo erään suomalaisen vaatetusalan yrityksen B2B-verkkokaupan kehittämisestä kaupallisemmaksi, käyttäjäystävällisemmäksi ja kohderyhmälähtöisemmäksi. Työ toteutettiin toimeksiantona suomalaiselle miesten ...
  • B2B-yrityksen myyntiprosessin kehittäminen 

   Kiiveri, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli myyntiprosessin kehittäminen niin, että myös verkkokauppa huomioitaisiin nykyistä paremmin kohdeyrityksen myyntiprosessissa. Tavoitteena oli lisäksi kuvata tämä uusi myyntiprosessi ja ...
  • B850v3 CARESCAPE -monitorin testausohjelmiston suunnittelu ja toteutus 

   Niska, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä suunniteltiin ja toteutettiin GE Healthcaren käyttöön uusi ohjelmisto B850v3 CARESCAPE -monitorin funktionaaliseen testaamiseen. Tuotantolinjalta valmistuvan laitteen funktionaalisella testauksella varmistetaan ...
  • Back End Programming in .NET Framework 

   Sapkota, Dinesh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The main goal of the project was to develop a web application which provides the services for both web and mobile client. The complete application development process was carried out by the team of four members and a ...
  • Back-end Programming in a Cloud Environment for Imagine Cup 2014 

   Godfrey, Stanley (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The goal of the project was to develop a web application accessible through desktop computers and mobile devices for Microsoft Imagine Cup competition. The application will enable professionals to help out registered members ...
  • Bacnet protokollaan perustuvan rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Hyvönen, Toni (2019)
   Työssä selvitetään Bacnet-protokollan suunnittelu- sekä toimintaperiaatteita rakennusautomaatiototeutuksessa, ja minkälaisia vaatimuksia Bacnet-protokollan käyttö edellyttää, jotta asiakas saa toimivan järjestelmän ...
  • BACnet-protokollan käyttö rakennusautomaatiossa 

   Kananen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutustua BACnet-kenttäväyläprotokollaan ja testata sen toimintaa käytännössä Arealtec Oy:n käyttämien Trend-alakeskusten kanssa. Tarkoituksena oli perehtyä protokollaan toimintaan ja valita ...
  • BACnet-valvomo-ohjelmistot 

   Eronen, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön aiheena oli löytää BACnet-tiedonsiirtoprotokollan korkeimman BACnet Advanced Operator Workstation valvomoprofiilin vaatimukset täyttäviä valvomo-ohjelmistoja ja vertailla niitä niiden ominaisuuksien ...
  • Bad Nature: animoidun musiikkivideon tuotanto 

   Saarelma, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osasta sekä teososasta. Kirjallisessa osassa kuvaillaan nollabudjetin musiikkivideon syntyä ensimmäisestä orastavasta visuaalisesta mielikuvasta lopulliseen tuotteeseen. ...
  • Bakteeri, viljely 1 ulosteesta näyteprosessin seuranta ja kehittäminen 

   Manninen, Marika; Riikonen, Birgitta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Toteutimme tämän opinnäytetyön Bakteeri, viljely 1 ulosteesta -näyteprosessin kehittämistehtävänä. Kehittämistehtävässä tutkimme koko näyteprosessia näytteenotosta tulosten vastaamiseen. Kuvaamalla prosessin löysimme ...
  • Bakteerien tunnistaminen GEN III:lla ja vertailu referenssimenetelmiin 

   Häkkinen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Mikro-organismien identifiointi on tärkeä osa monien laboratorioiden päivittäistä työskentelyä. Erityisen tärkeää on elintarvikealalla selvittää laadunvalvonnan puolella esimerkiksi ruokamyrkytystapauksissa taudinaiheuttaja, ...