- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1815-1834 / 20619

  • C# mobiilipeliohjelmoinnissa 

   Ryynänen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä tarkasteltiin C#-kielen käyttöä mobiilipeliohjelmoinnissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia C# tarjoaa mobiilipelikehittäjälle, ja tutkia, onko kielen osaamisesta hyötyä ...
  • C#-pohjainen kääntäjän front-end 

   Holm, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia ja vastata kysymyksiin, mitä ovat ohjelmointikielten kääntäjät ja tulkit, sekä tutkia prosessi, jonka ohjelmistojen lähdekoodit käyvät lävitse kääntäjien tehdessä niistä valitun ...
  • C-TPO-happimittarin käyttöönotto 

   Kasurinen, Inka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Oy Sinebrychoff Ab:lle. Työn tarkoitus oli käyttöönottaa uusi, optinen c-TPO-happimittari, jolla mitataan oluesta kokonaishappipitoisuutta. Oluen kokonaishappipitoisuuden mittaaminen on tärkeää, ...
  • C. R. Sederholmin Itimad-ud-Daulah -pienoismallin tutkimus ja konservointi 

   Tervo, Taru (2020)
   Tämä opinnäyte on tapaustutkimus, jossa tutkimuksen ja konservoinnin kohteena on Itimad-ud-Daulah -hautamausoleumin puinen pienoismalli. Kyseinen pienoismalli on osa kenraaliluutnantti Carl Robert Sederholmin 1900-luvun ...
  • Caching Proxy Development 

   Lindlöf, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Methics Oy has developed a new software product called Kiuru Caching Proxy (CP). It will be offered as a part of Methics’ Kiuru MSSP software family. The purpose of a CP is to support other MSSP products. This thesis ...
  • CAD-laitteistojen käytettävyys hammastekniikassa 

   Markkanen, Henri; Maury, Saul; Niinikoski, Elias; Westerholm, Jerker (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on arvioida ja vertailla eri valmistajien CAD–ohjelmien ja skannereiden käytettävyyttä sekä eroavaisuuksia hammastekniikassa. Opinnäytetyön tehtävänä on helpottaa hammasteknikoita valitsemaan ...
  • Cad-mallinnusohjelman suunnittelutyövälineiden kehittäminen 

   Jämsä-Lavonen, Jenni (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Archicad-suunnitteluohjelman työvälineiden kehittämistä korjausrakennusten suunnittelussa. Työ tehtiin Oy Insinööri Studion rakennussuunnitteluosastolle. Oy Insinööri Studion toimiala on ...
  • Cad/cam-tekniikan kannattavuus hammastekniikassa 

   Kinnunen, Vilho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hammaslaboratorioissa tehdään cad/cam-tekniikalla kiinteän protetiikan töitä. Opinnäytetyössäni tarkastelen, kuinka kannattavaa on valmistaa jyrsintekniikalla kiinteän protetiikan valmisteita. Selvitän millainen ...
  • CADS keskuslayout-suunnittelun tehostaminen 

   Tuominen, Joonas (2019)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehostaa Insta automation Oy:n CADS keskuslayoutsuunnittelua. Päätavoitteina olivat uuden keskuslayout-symbolikirjaston luominen sekä keskuksissa käytettävien komponenttien kerääminen ...
  • CADSin tietokantaominaisuuksien hyödyntäminen sähkösuunnittelussa 

   Juslenius, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin CADSin tietokantaominaisuuksia ja toimintoja. Työllä luotiin ohjeistusta ja perustaa Saku-Tek Oy:n CADS-tietokantatyöskentelyyn, millä saadaan tehostettua yrityksen dokumentoinnin laatua ...
  • Cafe Strömbergin sisustussuunnitelma : Suomen Rautatiemuseon tunnelmallinen kesäkahvila 

   Koukku, Irene (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön päätavoitteena oli sisustussuunnitelman laatiminen Suomen Rautatiemuseon kesäkahvilalle, Cafe Strömbergille. Kahvilan sisustus oli huonokuntoinen ja epäyhtenäinen sekä toiminnallisuudeltaan huono. Sisustuksen ...
  • Calendar Integration with Social Media: Facebook 

   Lakoul, Nidhi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   The goal of this project was to develop an application that would integrate a calendar application with the social media, that is, Facebook. The main purpose of this application was to retrieve events from Facebook into ...
  • Calibration of environmental conductivity and turbidity prototype sensors : Langis OY 

   Li, Xinyang (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Langis OY intends to design sensors for measuring water solutions for environmental usages, for example, natural water and wastewater from mining site. From water quality point of view, environmental sensors help measure ...
  • Calibration of Water Quality Sensors; Pulp and Paper Mills 

   Dahal, Roshi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis is a study of product prototype and provides an overview for the prospective user. The provided two different sensors were calibrated to check the accuracy of their measurements; results were also compared with ...
  • Calibration Software for Laboratory Instruments : Requirements Engineering 

   Åke, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Laboratories have multiple devices that require maintenance and calibration performed on a regular basis. There are several standards concerning calibration of these devices and calibration is a fundamental part of good ...
  • Calibrations in Medical Device Development : Building a Foundation for Infor EAM 

   Silbereisen, Kevin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this work was to conduct a study on calibration in medical device technologies and investigate how calibrations are performed on medical devices by looking at the work-flow and tools available to GE Healthcare ...
  • Calling in nursing, students' perspective : A literature review 

   Yönlü, Selma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Since the nursing profession has changed over time and the need of nurses is growing, there has also been discussion about nursing as a calling and what motivates students to go into nursing and also what motivates nurses ...
  • CAM-ohjelmistojen nykytila, haasteet ja tulevaisuus 

   Uutela, Väinö (2019)
   Työ tehtiin Rensi Finland Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää, mikä on CAM-ohjelmistojen nykytilanne ja tulevaisuus. Rensi Finland Oy haluaa olla ajan tasalla CAM-ohjelmistojen nykytilanteesta koko ajan kasvavilla CAM-markkinoilla, ...
  • CAM-ohjelmointi 

   Pelkola, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tavoitteena oli esitellä CAM-ohjelman tekeminen ja käyttöönotto PowerMILL-ohjelmaa käyttäen. Työ aloitettiin CAD-mallien piirtämisellä, joille CAM-ohjelmat ...
  • Camera Link -liityntä signaaliprosessoriin 

   Havu, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Camera Link on tehokas ja nopea, standardoitu liityntä kameroiden ja kuvankäsittelykorttien välille. Tämän päättötyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka Camera Link -liitäntäinen kamera ja erillinen signaaliprosessori ...