- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 2242-2261 / 20615

  • D-luokan vahvistimen suunnittelu 

   Viljakainen, Mauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä on tutkittu ajastinpiirin 555 mahdollisuuksia D-luokan audiovahvistin käytössä. Musiikin kuuntelussa käytettävä toistoalue on 20 Hz - 20 kHz. D-luokan audiovahvistin pyrittiin suunnittelemaan audioalueelle ...
  • D3-vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi 

   Nikonen, Soili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) Kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä, jonka laboratorio on FINAS-akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaan. Opinnäytetyössä oli tavoitteena ...
  • Dafo- ja Surestep-ortoosit - tyytyväisyyskysely käytettävyydestä, sekä apuvälinepalvelusta 

   Mäenpää, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kattava asiakastyytyväisyyskysely, jossa kysyttiin kahden eri ortoosin käyttäjien ja heidän huoltajiensa tyytyväisyyttä apuvälineeseen sekä apuvälinepalveluun. Kysely tehtiin ...
  • Dale Carnegie’s Teachings in the Age of Social Media 

   Desesquelles Martins, Syberiane (2020)
   This thesis was developed as a study of Dale Carnegie's teachings from his book How to Win Friends & Influence People and a review of whether those teachings would be relevant to social media marketing. To gather ...
  • DALI-integraatio rakennusautomaatiojärjestelmään 

   Siltanen, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmän DEOS OPEN 710 / 810 EMS + DALI -alakeskuksella valaistuksen ohjaus DALI-liitäntälaitteilla varustetuille valaisimille. Lisäksi opinnäytetyössä toteutettiin ...
  • DALI-valaistuksenohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Pellikka, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin PT-Sähkötekniikka Oy:n pyynnöstä. Tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa, ohjelmoida ja käyttöönottaa digitaalinen valaistuksenohjausjärjestelmä täysin saneerattavaan toimistoon. Laajojen säätömahdollisuuksien ...
  • DALI-valaistusjärjestelmän sähkösuunnitteluohje 

   Hämäläinen, Ossi (2019)
   Työn tavoitteena oli tutkia mihin markkinoilla olevat järjestelmät pystyvät ja mitä niillä voidaan tehdä. Lisäksi työssä oli tavoitteena antaa ideoita järjestelmän monipuolisemmasta hyödyntämisestä. Tavoitteena oli antaa ...
  • Dalux-sovelluksen hyödyntäminen talotekniikkaurakoitsijan projektinhallinnassa 

   Pyykkö, Miro (2020)
   Insinöörityössä oli tavoitteena pohtia tietomallia hyödyntävien ohjelmistojen käyttöä talotekniikkaurakoitsijan toteutuksen projektinhallinnan työkaluna. Tarkoituksena oli löytää yrityksen käyttöön uusi työkalu osana firman ...
  • DASH7-Based Indoor Navigation System 

   Shrestha, Hari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The population of senior citizens has been increasing steadily in most countries, which has resulted in various challenges in maintaining their living standards. Both private and government sectors are looking for the best ...
  • Dashboard-näkymän suunnitteluprosessi uuden pilvipalvelun kehityksessä 

   Tuominen, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkin web-pohjaisen interaktiivisen raportointisivun eli dashboardin suunnitteluprosessia graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Työn taustaksi olen kartoittanut käyttäjäkeskeisen suunnittelun sekä ...
  • Data analysis of a transportation company 

   Pavone, Davide (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis project was to investigate the database of a Finnish taxi company in order to provide them a summary of their performance achieved in a specific three-month period. The scope of the research is ...
  • Data analytics in cloud data warehousing, case company 

   Ly, Duong Hai (2019)
   The objective of the final year project was to discover a solution for gathering and analyzing digital marketing service data from different sources such as Google ads, Facebook ads and internal database of case company. ...
  • Data Archive Project 

   Kemppainen, Timo-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   In the modern world, digital data archiving and accessing is an issue that needs tailored solutions. This thesis gives one example of designing and implementing a data archiving solution using time tested technologies. Helsinki ...
  • Data Center Automation- and Hybrid Cloud System Requirements 

   Lukkarinen, Pasi (2020)
   This master’s thesis defines requirements for a new hybrid cloud- and automation solution in data centers of the case company. A hybrid cloud solution enables a resource usage from a local data center or utilizing the ...
  • Data Center Monitoring Using Nagios 

   Taina, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   The goal of this final year project was to document and further develop an existing Nagios monitoring installation at Otaverkko Oy. This report begins by going through the basics in network monitoring and the Nagios software ...
  • Data Collection in Virtual Reality Control Room Validation 

   Lucander, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Virtual reality brings new promising possibilities to the field of control room design. An immersive virtual reality environment can be combined with a control room 3D-model and a simulation of the processes. This makes ...
  • Data Consolidation for Data Sources of Non-uniform Sample Rate 

   Mihaylov, Nikolay (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of the thesis was to create a web application which would allow users to configure different sources of time series data with a non-uniform sample rate, and to unify that data into a single output with a constant ...
  • Data Driven Digital Business: Transforming business models through emerging technology 

   Lahtinen, Ville (2019)
   The development of technology, digitalization and the growth of data is a driving force for businesses to transform. Businesses are facing multiple challenges in adapting their capabilities to better serve the markets. By ...
  • Data in Digital Advertising : Where goes the line between benefit and privacy? 

   Hauensuo, Annimari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Data has never been as plentiful as it is today in our age of information and never has it been such a powerful tool for marketers as with digital advertising, but at what cost? Where does the line between benefit and ...
  • Data Management -ryhmän toiminnan kehittäminen 

   Turunen, Vesa (2020)
   Opinnäytetyössä esimiestyön ja työprosessien kehittämisellä parannetaan Suomen Asiakastieto Oy:n Data Management -ryhmän työhyvinvointia. Kehittämisen tavoitteena on parantaa työn sisältöä, työmotivaatiota ja työn ...