- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 3738-3757 / 20619

  • F5-sisältökytkimien käyttö redundanttisen palveluympäristön rakentamiseen 

   Laitinen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli ottaa käyttöön kaksi F5-sisältökytkintä, jonka avulla saatiin redundanttinen ympäristö ja palvelimet vikasietoisiksi. Työn tavoitteena oli tutkia kytkimien mahdollisuutta käyttää tuotantoympäristössä ...
  • Faasitasapainokennon käyttöönotto ja testaus 

   Kivelä, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä koottiin ja testattiin uusi tutkimus- ja mittauslaitteisto Aalto-yliopistolle. Kyseessä oli muuttuvatilavuuksinen kenno, jolla oli tarkoitus tutkia faasitasapainoja. Kennolla oli tarkoitus päästä yli 200 ...
  • Facebook Application Development 

   Sammallahti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to gather high-level technical information about Facebook application development. The primary study targets were Facebook platform components: how they could be used in platform applications ...
  • Facebook ja tietoturva 

   Konttila, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä käsiteltiin sosiaalisia medioita, joista valittiin tarkempaan tutkimukseen yksi suosituimmista, Facebook. Tavoitteena oli tutustua Facebookin perusteisiin ja tutkia mahdollisia tietoturva- sekä muita ongelmia ...
  • Facebook-kampanja myynnin edistäjänä automerkille 

   Suojalehto, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäyteyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa premium-automerkille markkinointikampanja Facebookissa. Automerkin maahantuoja oli ulkoistanut yrityksen sosiaalisen median tuotannon alkuvuodesta 2017. ...
  • Facebook-kampanjasuunnitelma 

   Sundström, Mikaela (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö oli toimeksianto, jonka mukaan toimeksiantajalle luotiin Facebook-kampanjasuunnitelma. Toimeksiantaja on Nurmijärvellä toimiva parturikampaaja-yrittäjä. Yrittäjällä on ennestään jonkin verran kokemusta ...
  • Facebook-markkinoinnin kehittäminen : Case: Muistin Suomi Oy 

   Aaltio, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa tarkastellaan markkinointia sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena on selvittää, minkälainen sisältö herättää kohderyhmän mielenkiinnon Facebookissa ja esitellä keinoja, jolla yritys ...
  • Facebook-markkinointi ja sen ohjeistaminen 

   Cederberg, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle Facebook-sivut jonne julkaistaan sisältömarkkinointipainotteista sisältöä. Lisäksi tavoitteena on koota kirjallinen ohjeistus Facebook-markkinoinnin ylläpidon ...
  • Facebook-markkinointi päivittäistavarakaupassa 

   Vornanen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö oli toimeksianto K-market -ketjulta. Työn tavoitteena oli tutkia mahdollisia tapoja hyödyntää Facebookia päivittäistavarakaupan markkinoinnissa. Toisena tavoitteena oli selvittää minkälaista markkinoint ...
  • Facebook-sovelluskehitys : opas iFrame-sovelluskehitykseen 

   Vesalainen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sosiaalisesta mediasta on tullut viime vuosien aikana tärkeä online-markkinoinnin väline. Suurimmalla sosiaalisen median palvelulla Facebookilla on yli 600 miljoonaa käyttäjää, ja se on maailmanlaajuisesti toiseksi suosituin ...
  • Facebook-vertaistukiryhmän kehittäminen alkuvaiheen Parkinsonin tautia sairastavien omaisille 

   Pulkkinen, Miranda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Alkuvaiheen Parkinsonin tautiin sairastuneiden omaisille ei ole helposti saatavilla spesifiä tietoa eikä vertaistukea. Kehitystyön tarkoituksena oli luoda informatiivinen Facebook-vertaistukiryhmä alkuvaiheen Parkinsonin ...
  • Facebookin hyödyntäminen osana verkkosivuston personointia 

   Martikainen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön aiheena on Facebookin hyödyntäminen osana modernia verkkosivuston kehitystä. Työssä käydään läpi Facebookin rajapinnan eri mahdollisuudet sekä sen rajoitteet verkkosivukehittäjien näkökulmasta. Työ keskittyy ...
  • Factors affecting construction labor productivity in developed and developing countries 

   Elazzazy, Mahmoud (2020)
   Construction industry is an intensive labor oriented industry, the level of productivity and performance of labor is a crucial factor for any project success. The research presented an overview for different definitions ...
  • The Factors Influencing the Choice of Grocery Store among Finnish Consumers 

   Laine, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis discusses the factors influencing the Finnish consumers’ choice of grocery store as well as impulse buying. The main research objective is to define the effects of bought, owned and earned media on the grocery ...
  • Failure Modes, Effects, and Diagnostic Analysis of a Safety Device 

   Mabook, Elias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this work was to perform FMEDA for the safety module developed in the PESTO project for ABB Oy Low Voltage Drives. The safety module acts as an adapter between a PLC and the drive while supporting PROFINET ...
  • Fair carpet: Potential methods of extending the life cycle 

   Nguyen, Ngoc (2019)
   Fair carpets play an important role in business events and exhibition showrooms to perform a formal but elegant experience for attendants. They help to make an event successful and yet their value is underestimated. After ...
  • Faktabaari.fi : Website, API and Cloud Hosting 

   Rautanen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The subject of this thesis was planning and implementation of the website using a content management system. The website has an application programming interface and it uses a cloud hosting solution. In the beginning of ...
  • Family adaptation to chronic childhood illnesses 

   King-Sutinen, Cathriona; Wahlström, Pia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Asthma on yleisin pitkäaikainen lasten sairaus Suomessa. Perheet joilla on kroonisesti sairaita lapsia kuten asthmaatikkoja usein kohtaavat vaikeuksia sopeutua sairauteen. Asthman, kohtauksien, tekijöiden sairauden ...
  • Family Supportive Supervisor Behaviour & Work Engagement : A Quantitative Analysis Among IT Personnel At A Large German Corporation 

   Dieckhoff, Antje Katrin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis investigates the relationship between FSSB and work engagement, utilising a sample of IT personnel employed by a large German corporation. The results point to the existence of a significant positive correlation ...
  • Faniläheisen jääkiekkobrändin kehittäminen : markkinointi ja arvojen edustaminen 

   Vakkala, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä jääkiekkoseurojen markkinointia ja arvomaailmaa pohtien niiden suhdetta fanien toiveisiin. Työssä pyritään löytämään tärkeimmät ongelmakohdat ensin markkinoinnin teoriaan perehtyen, ...