- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 3995-4014 / 20619

  • GAD65 Autoantibody Immune Responses in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Children and in GADA Positive Children from General Population 

   Kivelä, Aleksi-Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Type 1 Diabetes is an autoimmune disease caused by the destruction of insulin secreting beta cells in pancreas. There are at least 50 potentially causal genes, but environmental factors act as the trigger. Before and after ...
  • Gaining a competitive advantage through social media marketing in B2C sales : Social media marketing review 

   Mäki, Saara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this thesis is to provide a social media marketing review for a case company.Social media, smartphones and iPads have created a new reality of digital communication,which requires new kind of know-how. Unfortunately, ...
  • Game Boy -emulaattori 

   Hirvonen, Aleksanteri (2019)
   Insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa Game Boy -emulaattori ja tuoda esille toteutuksen aikana hyväksi havaittuja emulaattoriohjelmoinnin tekniikoita. Työssä toteutettiin Game Boy -emulaattori C++-ohjelmointikielellä ...
  • Game company marketing : Social media based approach 

   Jemeljanova, Olga (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis work was to conduct a research and plan a marketing strategy for a start-up game company in order to increase visibility and the number of company’s customers. The best suitable approach was found ...
  • Game Development for International Red Cross Virtual Reality 

   Kharal, Suman (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this thesis is to examine how the Game Engine Unity3D, can be used for the development of security assessment based Virtual Reality application. This study briefly discusses Virtual Reality covers the basic ...
  • Game Development in Unity : Game Production, Game Mechanics and the Effects of Gaming 

   Dansie, Jason (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The goal of this thesis is to examine how video games are designed and to see how differ-ent game mechanics work and how to use them in the development of a game, as well as examine what are both the positive and negative ...
  • Game Development Project with Cocos2D-X 

   Abdul-Karim, Ali; Karlsson, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis focuses on developing a game project with Cocos2D-X from concept to a finished prototype. This includes but is not limited to game design, UI design, developing with Cocos2D-X and a comparison between Cocos2D-X ...
  • Game Environment Texturing : Texture Blending and Other Texturing Techniques 

   Lindquist, Benjamin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis demonstrates how real-time game environments can be textured smoothly and efficiently and to pinpoint what kind of methods can be used for this purpose. I point out the limitations of traditional texturing ...
  • Game Prototype Analysis 

   Ojala, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The thesis investigated different production ways of game prototypes and analyses them using an actual game prototype, by codename “Breaker” as a reference. Breaker is produced by Rovio Entertainment Ltd and this thesis ...
  • GameMaker-pelimoottorin rajoitteiden kiertäminen 

   Lensu, Jevgeni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia, miten paljon on mahdollista kiertää työkalun rajoitteita, jos tuntee kyseisen työkalun perusteellisesti ja katsoo ongelmia luovasti. Tässä tapauksessa työkaluna toimi GameMaker-pelimoottori, ...
  • GameSparks-pilvipalvelu 

   Lahtinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   GameSparks on erityisesti mobiilipelejä varten luotu pilvipalvelu, jolle kehittäjät pystyvät rakentamaan kaikki pelinsä palvelinpuolen toiminnot. Työn tavoitteena on tutustuttaa lukija GameSparks-pilvipalveluun ja siihen, ...
  • Gamification in automotive marketing : A conceptual framework for implementation 

   Tillström, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   This research outlines a conceptual framework for implementing a gamified web application into the branded website of an automotive manufacturer along with website design updates to increase interactivity and overall user ...
  • Gamification in Employee Engagement 

   Gryaznova, Svetlana (2019)
   Gamification is the novel concept implying the usage of game elements and game thinking in a non-game environment, for example, in business activities. The present research was carried out to investigate how the gamification ...
  • Ganbatte & lykkyä tykö: Sisäisen motivaation kokemus suomalaisessa ja japanilaisessa kulttuurissa 

   Tuokko, Ilkka (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua sisäisestä motivaatiosta tehtyyn tutkimukseen sekä selvittää, miten tämä ilmenee henkilön omassa elämässä. Vertailumaina opinnäytetyössä käytettiin Suomea ja Japania. Ulkoista ...
  • GAS-menetelmän käyttöönottokokemukset Rinnekoti-Säätiön Työllistymistä ja osallisuutta edistävissä palveluissa 

   Eskola, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö syntyi tarpeesta kehittää Rinnekoti-Säätiön Työllistymistä ja osallisuutta edistävien palveluiden (TOT-palvelut) tavoitteiden asettamista ja arviointia. Goal Attainment Scaling, GAS, on tavoitteen saavuttamisen ...
  • Gasum Oy:n tilinpäätösnalyysi 

   Lapin, Anja (2019)
   Opinnäytetyöni olen tehnyt tilinpäätösanalyysin Gasum Oy:stä. Gasum Oy on suomalainen yhtiö, jonka omistaa Suomen valtio. Yhtiö on Pohjoismaiden suurin ja johtavin biokaasun tarjoaja. Yritys käsittelee jätteitä sekä tuottaa ...
  • GBA gene - Frequency of possibly pathogenic variants in Finnish population 

   Saarinen, Emma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this thesis was to investigate the frequency of possibly pathogenic variants in the GBA gene in the Finnish population. The main interest was in variants causing Gaucher disease. Gaucher disease is the most ...
  • GC-MS-laitteen validointi öljyjen identifiointimenetelmälle 

   Hostikka, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Keskusrikospoliisin (KRP) Rikosteknisessä laboratoriossa (RTL) syksyllä 2015. Työn tarkoituksena oli uuden GC-MS-laitteen validointi akkreditoidulle öljyjen identifiointimenetelmälle (ÖLJY2), jota ...
  • GC-MS-menetelmän kehittäminen kuitusuolen pinnoitteelle 

   Parjanen, Helena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä kehitettiin määritysmenetelmä kuitusuolen pinnoitteen kvantitatiiviseksi määrittämiseksi Oy Viskoteepak Ab:n Hangon tehtaalla. Kuitusuoli on tuote, joka on valmistettu makkaranvalmistuksen tarpeisiin, ja kuitusuoli ...
  • GC-SCD/FID, käyttöönotto ja ilmanäytteiden analyysin validointi 

   Urbano, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Työterveyslaitoksen työympäristölaboratorioissa Helsingin toimipisteessä. Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön uusi analyysilaite ja menetelmä ilmanäytteille pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ja kaasumaisten ...