- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5952-5971 / 20615

  • Ja viululla jotain ihanaa: Vapaan säestyksen oppimateriaali viululle 

   Mäkinen, Kristiina (2019)
   Säveltäminen ja improvisointi on nostettu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2017) yhdeksi neljästä musiikin arviointialueesta. Soitonopetuksen halutaan siis olevan muutakin kuin nuotinluvun ja valmiiden ...
  • "Ja... Pyörii!" : onnistunut vuorovaikutus ja teknologian hyötykäyttö äänitystilanteessa 

   Ollikainen, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni pohdin äänitystilanteissa tapahtuvia ilmiöitä ja tilanteita, pyrin löytämään keinoja joilla parantaa taiteilijan omakohtaista kokemusta normaalioloista poikkeavissa äänitysolosuhteissa. Esitän em. sisältöjä ...
  • Jacket-kunnonvalvontajärjestelmän modernisointi 

   Jämsén, Niko Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin pyörivien prosessiuunien Jacket-valvontajärjestelmän mittaustietojen keruun siirto teollisuus-PC:ltä ohjelmoitavalle logiikalle. Tavoitteena oli muokata järjestelmä luotettavammaksi ...
  • Jacquard-kankaan teettämisen mahdollisuudet Venäjällä 

   Ylänne, Irina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytöntyön tarkoitus oli tutkia jacquard-kankaiden tuotantomahdollisuuksia Venäjällä ja teettää omia jacquard-kanqasmalleja. Suomessa jacquard-kankaisiin erikoistuvien kutomoiden määrä on vähäinen. Tarkoitus oli ...
  • Jaeger MasterScreen PFT- ja Jaeger MasterScreen PFT SentrySuite -diffuusiokapasiteettilaitteiden tulostasojen vertailu 

   Husso, Sonja; Kelkka, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahden menetelmiltään osittain eroavan Jaeger MasterScreen PFT- ja Jaeger MasterScreen PFT SentrySuite -diffuusiokapasiteettilaitteen tulostasoja. Tavoitteena oli selvittää ...
  • Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa 

   Kakkonen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tarkastella millaisena Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelevät kokevat ja näkevät jaetun johtajuuden. Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia siihen mitä jaettu johtajuus on ...
  • Jaetun johtajuuden haasteet itseohjautuvassa organisaatiossa 

   Jalonen, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä jaettu johtaminen on ja millaisia haasteita tämä johtamismalli sekä itseohjautuvuus esimiestyöhön aiheuttaa. Tässä työssä oli tarkoituksena tarkastella itseohjautuvuuden ...
  • Jaetun kulutuksenmittauspalvelun kehitystyö 

   Hollfast, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää palvelukokonaisuus tilaajayritys Lassila&Tikanoja Oyj:n Kiinteistötekniikan toimialan käyttöön. Palvelukokonaisuuden idea oli järjestää tilakohtaiset kulutuksenmittaukset vanhoihin ...
  • JAI GO-5000M-PGE- ja The Imaging Source DFK MKU130-10x22 -kameroiden käyttöönotto 

   Antell, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli kahden erilaisen konenäkökameran käyttöönotto Metropolia Ammattikorkeakoulun automaatiolaboratoriossa ja ohjeiden kirjoittaminen käyttöönoton toistamista varten. Työ suoritettiin Metropolia ...
  • Jakamistalouden mahdollisuudet televisiotuotannossa, Case: ALD-yhteiskäyttöauto 

   Kosunen, Henri (2020)
   Opinnäytetyössä tutkitaan ALD-yhteiskäyttöauton soveltuvuutta osaksi televisiotuotantoyhtiön arkea ja kartoittaa yhteiskäyttöauton rinnalla toimivia liikkumisen ratkaisuja eri tuotantojen aikana. Tavoitteena oli antaa ...
  • Jakamistalous liikkumisen edistäjänä 

   Autio, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö antaa kattavan kuvan jakamistaloudesta nykyään ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on kirjallisiin lähteisiin perustuen koota tietoa omistusautoilun ja julkisen liikenteen korvaavista ja tukevista liikkumismuodo ...
  • Jakeluauton opaskirja työntekijöille 

   Lucenius, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä jakeluliikenteen opaskirja pääkaupunkiseudun jakelutyöryhmään sekä Helsingin kaupungissa toimiville huolitsijoille ja niiden uusille työntekijöille. Teoriaosuus koostuu ...
  • Jakelukiskojärjestelmän hyödyt 

   Help, Mikko (2019)
   Insinöörityössä pohdittiin, miksi jakelukiskojärjestelmä on parempi kuin perinteinen kaapelointi korkeammissa rakennuksissa ja muissa käyttökohteissa. Samalla käy ilmi järjestelmän hyödyt, haitat, rakenne sekä käyttö eri ...
  • Jakelukuljetusprosessi ruoan verkkokaupassa 

   Elosuo, Joel (2020)
   Ruoan verkkokauppa on räjähdysmäisesti kasvava ala ja kotiinkuljetukselle alkaa olla kysyntää. Kuljetuksen tuottaminen kustannustehokkaasti on kuitenkin vaikeaa, mikä hidastaa kehitystä. Kuljetusprosessin kehittäminen ...
  • Jakelulogistiikan laadun analysointi ja laadunhallinnan kehittäminen 

   Juutilainen, Tommi (2019)
   Päivittäistavarakaupan toimitusketjujen kokonaiskilpailukyvyn yksi kriittinen tekijä on toimitusketjujen toimintojen, kuten jakelulogistiikan laatu. Pitkälle optimoidut toimitusketjut asettavat esimerkiksi jakelukuljetusten ...
  • Jakelumuuntamoiden kauko-ohjauksen ja -valvonnan kehitysnäkymät 

   Sivonen, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Tässä insinöörityössä selvitettiin jakelumuuntamon tulevaisuuden kauko-ohjaus ja -valvontajärjestelmiä sekä jakelumuuntamon tulevaisuudennäkymiä. Työ toteutettiin ...
  • Jakeluterminaalin pakettikuljettimen simulointimallinnus 

   Syrjälä, Teuvo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä simulointitutkimuksen prosessiin sekä rakentaa työn tilaajan asiakasyrityksen jakeluterminaalin saapuvan tavaran pakettikuljettimesta ja sen toimintaympäristöstä simulointimalli. ...
  • Jakeluverkkoasentajien perehdytysohjelma 

   Halonen, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä kehitettiin perehdytysohjelma, joka kohdennetaan Eltel Networks Oy:n kaikille työntekijöille. Eltel Networks Oy:lle toteutettiin lomakkeet, joita yrityksen uudet työntekijät täyttävät ensimmäisellä ...
  • Jakeluverkkoyhtiön verkoston sijaintitiedon mittaaminen ja hallinta 

   Björkman, Filip (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin Porvoon Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta ja sen aiheena oli sijaintitiedon ja kartoituksen merkityksen tutkiminen sähköverkkoyhtiössä. Tavoitteena oli kehittää yhtiön toimintatapoja liittyen sähköverkon ...
  • Jakeluverkon kunnossapidon ja sen dokumentoinnin kehittäminen 

   Lahti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena tarkastellaan pien- ja keskijännitteisen jakeluverkon kunnossapitotietojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Aihetta käsitellään yleisesti suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta, ...