- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 6241-6260 / 20619

  • K Caara Fix -huoltokonseptin selvitys ja kehitys 

   Venäläinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä aiheena on uuden K Caara Fix -toiminnan selvitys ja kehitys, huollon markkinointi, asiakastyytyväisyys sekä huollon toiminnan kehitys. Konseptin erikoisuutena on kaikkien huoltojen ja korjausten ...
  • K1/2013-julkaisun Rakennusten kaukolämmitys: määräykset ja ohjeet uudistuksen vaikutus LVI-suunnitteluun 

   Zaitsev, Mikhail (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön aiheena oli selvittää 1.9.2013 voimaan astuneen ”Rakennusten kaukolämmi-tys: määräys ja ohjeet”- K1/2013-julkaisun sekä tämän julkaisun täydennyksien (31.3.2014 ja 9.5.2014) keskeisiä päivityksiä ja päivityksien ...
  • Kaaoksesta kohti elämänhallintaa : Ensikoti Pinjan asiakkaiden kokemuksia elämänhallinnasta 

   Auermaa, Kati; Vikström, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nuorten naisten päihteiden käyttö on lisääntynyt Suomessa ja ongelmat näkyvät sekä pikkulapsiperheissä, että odottavissa äideissä. Pienten lasten yleisin huostaanoton syy on äitien päihteidenkäyttö. Usein kyseessä on ...
  • Kaaosta Kaamoksessa : Kartoitus kamarikuoro Kaamoksen naislaulajien uusien esiintymisasujen vaatimuksista. 

   Lång, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ne tekijät, jotka tulee ottaa huomioon suunniteltaessa uudet esiintymisasut kamarikuoro Kaamoksen naislaulajille. Varsinainen asujen suunnittelutyö ja toteutus tapahtuu ...
  • Kaapeleiden ja kaapelijatkosten suojaaminen ja koestaminen Loviisan voimalaitoksella 

   Piensalo, Jyri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:lle. Työn tavoitteena oli uusia Loviisan voimalaitokselle vuonna 1986 tehty ohje 1–30 kV kaapeleiden koestukseen ja vuonna 1993 tehty ohje kaapelijatkosten asennukseen ja ...
  • Kaapeleiden palosuojaus Loviisan ydinvoimalaitoksella 

   Latvanen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:lle syksyn ja loppuvuoden 2017 aikana. Työssä tutustuttiin sähkö- ja automaatiokaapeleiden palosuojaukseen ja sen toteuttamiseen Loviisan ydinvoimalaitoksella. Lisäksi ...
  • Kaapelimodeemijärjestelmän käyttöönotto ja laajennus 

   Lehtonen, Erkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä kerrotaan kaapelimodeemijärjestelmän käyttöönotosta Leppävaaran yksikössä ja sen laajentamisesta HFC-verkossa. Työssä perehdyttiin kaapelimodeemijärjestelmään, tekniikkaan sen takana, ja myös sen ...
  • Kaapelivarusteiden ominaisuudet keskijännitejakeluverkon kannalta tarkasteltuna 

   Lahti, Joonas (2019)
   Insinöörityön aiheena oli tutkia kaapelivarusteiden eli jatkosten ja päätteiden ominaisuuksia keskijännitejakeluverkon kannalta. Tavoitteena oli selvittää minkälaisia vaatimuksia suomalaisen jakeluverkon ympäristö- ja ...
  • Kaartin lasaretin puutalojen säilyttäminen muutossuunnitelmien avulla 

   Litja, Kristina (2019)
   Helsingin Kampissa, aivan keskustan välittömässä läheisyydessä, sijaitsee Kaartin lasaretin kortteli, joka on nykyisin suurimmaksi osaksi tyhjillään. Tontin pinta-alasta vain 6% on käytössä. Korttelin luoteisosassa sijaitsee ...
  • Kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkösuunnitteluopas 

   Salovaara, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä on opastettu sähkösuunnittelijoita suunnittelemaan kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen potentiaalintasaus sekä moottoreiden, valaistuksen ja lämmityksen pienjännitteisiä sähköasennuksia. Työssä ...
  • Kaasukatkaisijan huolto-ohje 

   Sakki, Harri (2019)
   Insinöörityö tehtiin NRC Group Finland Oy:n kunnossapitoliiketoimelle. Työn tavoitteena oli laatia 110 kV:n SF6 kaasueristeisen katkaisijan huolto-ohje. Työssä tutkittiin valmistajan kunnossapito- ja tarkastusohjetta, alaan ...
  • Kaasukromatografisen veren alkoholipitoisuuden määritysmenetelmän kehittäminen ja validointi 

   Jauhiainen, Ulla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Oikeustoksikologiayksikön Tilkanmäen toimipisteelle. Tavoitteena oli kehittää veren alkoholipitoisuusmäärityksissä käytettävää HS-GC-FID-menetelmää, ...
  • Kaasulinjan painehäviön laskentamalli 

   Aspholm-Tsironi, Stefania (2019)
   Insinöörityön toimeksiantajana toimi Outotec (Finland) Oy. Tavoitteena oli kehittää kaasulinjan painehäviön laskentamalli. Mallin avulla käyttäjä voi likimääräisesti laskea painehäviöitä erilaisille kaasuille linjastossa, ...
  • Kaasumoduulin validointi referenssilaitteeksi 

   Lilleberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin GE Healthcare Finland Oy:lle. Työssä tutkittiin valmistuksessa olevan kaasumoduulin mahdollisuutta korvata vanha kaasureferenssilaite ja kaasuanalysaattori, joiden valmistus ja huoltovastuu ovat ...
  • Kaasupullojen seurantajärjestelmä HUS-sairaanhoitopiirissä 

   Kambouris, Manolis (2020)
   Opinnäytetyöni tilaajana oli HUS-Kuntakonsernin hankintayksikkö HUS-Kiinteistöt Oy. Sen vastuulla ovat rakentamispalvelut ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut. Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa kaasupullojen ...
  • Kaasuvirtauksen eri mittausmenetelmiä 

   Tomukorpi, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö keskittyy kaasuvirtauksen eri mittausmenelmiin. Työssä on tutkittu virtausmittareiden eroja kaasuvirtauksen mittaukseen. Virtausmittarin valinta on riippuvainen käyttökohteesta sekä virtausmittarin ...
  • Kaatolattioiden ja lattian oikaisutöiden tuotteistaminen 

   Ekroos, Tom (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:n AR-yksikölle, jonka toimialana on asuntorakentaminen pääkaupunkiseudulla. Työn tavoitteena oli tuotteistaa kaatolattioiden ja lattian oikaisutöiden työmenetelmät ja materiaalit. ...
  • Kaatumistehtävä ensihoidossa 

   Vuola, Essi; Salmi, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on Metropolia Ammattikorkeakoulun, ensihoidon koulutusohjelman opinnäytetyö jonka aiheena on kaatumistehtävä ensihoidossa. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata kaatumistehtävää ensihoidossa ja kehittää ...
  • Kaavalaskijan ohjeistus Helsingin kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolla 

   Summanen, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli laatia ohjeet kaavalaskijan tehtävistä Helsingin kaupungin kaupunkimittausosastolle. Työ aloitettiin puutteellisten tai kokonaan puuttuvien ohjeiden johdosta, jolla saadaan vahvempi pohja ...
  • Kaavan pohjakartasta kaupunkimalliksi – case Järvenpää 

   Aaltonen, Tuija (2019)
   Opinnäytetyössä selvitettiin tapaustutkimuksena, miten Järvenpään kaupungissa voitaisiin siirtyä kaavan pohjakartan ylläpidosta kaupunkimallin tuotantoon, millaisia toimenpiteitä se vaatisi ja mitä vaatimuksia kaupunkimalliin ...