- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 8103-8122 / 20619

  • L&T Hävikkirinki: Palvelukonseptin suunnittelu 

   Lönnqvist, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö avaa Lassila & Tikanojalle suunnittelemani palvelukonseptin kehitysprosessin. Konseptin tarkoitus on löytää L&T:lle tapa vähentää vähittäistavarakauppojen ruokahävikkiä taloudellisesti kannattavalla ...
  • L2-kytkinten ominaisuudet ja konfigurointi : Katsaus Juniperin, Ciscon ja HP:n kytkinten perustoimintoihin 

   Immonen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä vertaillaan Cisco IOS:n, Juniper JUNOS:n ja HP ProVisionin eli kolmen eri valmistajan kytkinkäyttöjärjestelmien ominaisuuksia ohjelmistotasolla sekä kytkinkonfiguraatioiden muotojen ja syntaksien eroavaisuuksia ...
  • L2-tason kytkimien vaihtaminen yrityksessä 

   Viiala, Jasu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö suoritettiin suomalaisen suuryrityksen tarpeesta päivittää käytössä olevat Ciscon kytkimet. Työssä käydään läpi kytkimen vaihtoon tarvittavat toimenpiteet, kuten kytkimien asentaminen ja konfiguraatioiden ...
  • La Cobla Catalana : Katalonialainen musiikki ja kulttuuri 

   von Martens, Helene (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee katalonialaista perinteistä orkesterikokoonpanoa nimeltä cobla sekä sardana-nimistä tanssia, joka perinteisesti kuuluu kyseisen kokoonpanon ohjelmistoon. Tarkoituksena on, että cobla-ilmiö ja ...
  • Laadukas tiedepodcast : Mikä tekee tiedepodcastista viestinnällisesti laadukkaan? 

   Kettunen, Ville (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mistä elementeistä koostuu laadukas tiede-podcast. Opinnäytetyön teoriaosuudessa avataan podcastin ja tiedeviestinnän käsitteet. Osuus pureutuu myös suomalaiseen tiedeviest ...
  • Laadukasta varhaiskasvatusta kesällä : vanhempien kokemuksia päiväkodin kesäpäivystyksestä 

   Höckerstedt, Sonya (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus toteutuu päiväkodin kesäpäivystyksessä, vanhempien näkökulman kautta. Tavoitteena oli saada tietoa kesäpäivystyksen toimivuudesta ...
  • Laadukkaan pientalohankkeen toteuttaminen 

   Enberg, Kaj-Micael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Lammin Betoni Oy:n kanssa. Opinnäytetyön lähtökohtana oli luoda ohjeistus rakennuttajalle, jolla on aikomus toteuttaa laadukas pientalohanke. Opinnäytetyössä tarkasteltiin ...
  • Laadukkaat potilasohjeet edellytyksenä onnistuneisiin kuvantamistutkimuksiin 

   Hiltula, Johanna; Stolt, Jari; Vuolli-Höynälä, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Radiografista hoitotyötä ohjaa säteilysuojelun periaatteet. Potilaan huolellinen valmistautuminen radiologisiin tutkimuksiin on osa potilasturvallisuutta ja valmistautumisensa tueksi potilas tarvitsee ohjausta. Kuvantamisyksikön ...
  • Laadun dokumentoinnin kehittäminen 

   Huusko, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä mestarityö tehtiin NCC rakennus Oy:lle, jonka toimialoja ovat asunto- ja talonrakentaminen. Mestarityö kohdistuu Asuntorakentamis-yksikköön. Tavoitteena on tutkia laadun dokumentointia ja lähteä kehittämään sitä siihen ...
  • Laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen sarjatuotantovalimossa valuteknisen suunnittelun ja simuloinnin avulla 

   Edelman, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö on tehty yhteistyössä Componenta Oyj Customer Product Centerin sekä Componenta Oyj:n kahden valimon kanssa. Työn tavoitteena oli pyrkiä vähentämään virheellisten kappaleiden määrää ja ...
  • Laadun kehittäminen reklamaatioprosessin avulla : Case: Stara 

   Räsänen, Vanessa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän kehittämistehtävän kohdeorganisaationa oli Stara, joka on Helsingin kaupungin oma rakentamispalvelu, rakentamisen, logistiikan ja ympäristönhoidon moniosaaja. Kehittämistehtävän tavoitteena oli kehittää Staran ...
  • Laadun mittaaminen toimitilakohteen viimeistelyvaiheessa 

   Saari, Kauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin laadun mittaamista rakennustyömaan viimeistelyvaiheessa. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi YIT Rakennus Oy:n toimitilarakentamisen liiketoimintaryhmä. Keskeisenä tutkimuskohteena ...
  • Laadun takeita : Kohti onnistunutta ChIPPA-2 -arviointimenetelmän käännöstyötä 

   Ojutkangas, Venla; Kulmala, Pia (2019)
   Child-Initiative Pretend Play Assessment 2 (ChIPPA-2) on vielä julkaisematon, uudistettu versio alkuperäisestä ChIPPA-arviointimenetelmästä, joka mittaa lapsen kykyjä omaaloitteiseen mielikuvitusleikkiin. Leikin arviointi ...
  • Laadun vaikutus resurssienhallintaan projekteissa 

   Pakarinen, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä päättötyö toteutettiin L&T Korjausrakentaminen Oy:lle. Päättötyön tarkoituksena oli tutkia, miten laatu vaikuttaa L&T Korjausrakentaminen Oy:n resurssienhallintaan projekteis-sa. Haluttiin saada esiin, mitkä asiat ...
  • Laadunhallinan kehittäminen 

   Savolainen, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työnsuunnittelun tärkeys tulee korostumaan tulevaisuudessa, kun muuttuvien tekijöiden määrä työmaan tuotannossa lisääntyy. Vuosi vuodelta rakennusprojektit pyritään tekemään tehokkaammin kaikilla osa-alueilla. Työntehostamisesta ...
  • Laadunhallinnan kehittäminen elektroniikan valmistuksessa 

   Lamppu, Matti (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa Kangasalalla toimivan elektroniikan sopimusvalmistajan Jotel Oy:n laadunhallintajärjestelmiä, sekä selkeyttää toimintaa laatua käsittelevissä toimissa. Tätä varten asetettiin neljä ...
  • Laadunhallinnan mittaustyökalu leikkaus- ja toimenpideinfektioiden seurantaan 

   Raja-aho, Joonatan (2019)
   Insinöörityön tavoitteena oli valita Lääkärikeskus Aava Oy:n tarpeita palveleva tietokonesovellus ja muodostaa valitulla sovelluksella laadunhallinnan mittaustyökalu leikkaus- ja toimenpideinfektioiden seuraamiseksi. ...
  • Laadunhallinnan perusteet rakennusalan konsulttitoimistolle 

   Julin, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö aloitettiin kirjoittajan työnantajan tilauksesta. Työnantaja on pieni rakennusalan konsulttitoimisto pääkaupunkiseudulta. Alkuperäisenä tarkoituksena ja aiheena oli luoda konsulttitoimistolle sisäinen ...
  • Laadunhallinta linjasaneerauksissa 

   Pahkala, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:n Korjaus- ja elinkaaripalveluille. Tässä työssä tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jatkossa kaikissa linjasaneerauskohteissa. Työssä käytiin läpi ...
  • Laadunhallintaan kohdistuvat vaikutukset ISO 9001-standardia käytettäessä 

   Hintikka, Leo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Procofin Oy:lle osana heidän SFS-EN ISO 9001 mukaisen laatujärjestelmän käyttöönottoa ja laatusertifikaatin hankkimista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ISO 9001 -standardin asettamia ...