- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 9406-9425 / 20619

  • M-Klinikka-sovelluksen käyttökokeilu 

   Klemetti, Joona (2019)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin M-Klinikka-verkkosovelluksen toimivuutta koordinoinnin apuna Metropolian suunhoidon opetusklinikalla. M-Klinikka kehitettiin innovaatioprojektissa syksyllä 2018 suuhygienistiopiskelijoiden ...
  • M. C. Escherin kaksiulotteisen High and Low- litografian kolmiulotteinen geometria 

   Kansikas, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni sai alkunsa keväällä 2010, kun loimme kahden henkilön voimin Amos Andersonin taidemuseon M. C. Escherin töitä esittelevään Mahdottomia maailmoja -näyttelyyn mahdottomia kappaleita ja rakennuksia esittäviä ...
  • M1-luokan ajoneuvon jarrujärjestelmän suunnittelu 

   Järvinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö käsittelee M1-luokan ajoneuvon jarrujärjestelmän suunnittelua ja komponenttien mitoittamista. Insinöörityön tarkoituksena on ottaa selvää mihin turvallisen ja suorituskykyisen jarrujärjestelmän suunnittelu ...
  • Maa- ja kaukolämpöjärjestelmän vertailu rivitaloyhtiössä 

   Pirttilampi, Taneli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maalämpöjärjestelmän soveltuvuutta lämmitys-energian tuottajana Uudellamaalla sijaitsevassa 24 asunnon rivitaloyhtiössä, jossa lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö. Lisäksi laskettiin ...
  • Maa-ainesten hyötykäyttömenetelmät 

   Suomalainen, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli vertailla eri maa-ainesten hyötykäyttö- ja jalostusmenetelmiä sekä niiden soveltuvuutta ja vaikutuksia yrityksen toimintaan, kustannuksiin ja ympäristöön. Työssä tutkittiin neljää eri ...
  • Maa-ainesten kirtotalous rakennustyömaalla 

   Heinänen, Juho (2020)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin maa-ainesten hyötykäyttöä rakennustyömaalla. Tavoitteena työllä oli selvittää mahdollisuuksia käyttää kaivettuja maa-aineita rakenteiden täytöissä ja samalla selvittää siitä saatuja ...
  • Maa-ainestenottoalueen kartoittaminen ja jatkokäytön suunnittelu 

   Saarinen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin Lohjanharjulla sijaitsevan Harjun kiinteistön maaainestenottoluvan mukaisesti otettavien ja käsiteltävien maa-ainesten määrää ja laatua sekä arvioitiin alueen jatkokäyttömahdollisuuksia. ...
  • Maa-ajoneuvon trukkihaarukan vaaitus 

   Piiroinen, Sebastian (2019)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin maa-ajoneuvoon trukkihaarukan vaaitusohjelma, sekä tähän liittyen anturipidike trukkihaarukkaan tulevaan anturiin. Työ tehtiin Rakkatec oy:n tilauksesta. Työn tavoitteena oli suunnitella ...
  • Maadoitusjärjestelmien vertailu rakennusten pienjännitejakelussa 

   Oksanen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä vertailtiin maadoitusjärjestelmiä rakennusten pienjännitejakelussa, etenkin henkilösuojauksen kannalta. Kansainvälinen standardisarja tuntee kolme erilaista maadoi-tusjärjestelmää: TT-, TN- ja IT-järjestelmä. ...
  • Maahanmuuttaja suun terveydenhuollon vastaanotolla 

   Niemelä, Riitta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on katsaus suomenkielisten tutkimusten ja kirjallisuuden johtopäätöksistä koskien maahanmuuttaja-asiakkaiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan vuorovaikutusta ja sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia suun ...
  • Maahanmuuttaja toimintaterapeutin asiakkaana 

   Ahola, Sanna; Orjatsalo, Susanne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme on tutkielma Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikölle. Työn tarkoituksena on selvittää, millainen on maahanmuuttaja toimintaterapeutin asiakkaana. Työn toisena tarkoituksena on selvittää ...
  • Maahanmuuttajaisien kokemuksia ensikodissa : maahanmuuttajamiesten kohtaaminen ja isyyden tukeminen Helsingin ensikodissa 

   Stadius, Veera; Vepsäläinen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Helsingin Ensikotiyhdistyksen tehtävänä on tukea lasta odottavien sekä pienten lasten perheiden vanhemmuutta ja arjen hallintaa. Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Helsingin ensikodin kanssa. Perheiden kuntoutumisjakson ...
  • Maahanmuuttajaisät ja heidän tarpeensa terveyspalveluiden asiakkaina : kirjallisuuskatsaus 

   Luukkainen, Mika; Suvitie, Karel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ”Women’s health with the focus of intercultural communication in care” -hanketta, jonka tarkoituksena on luoda ja jakaa tietoa sekä kehittää hoitohenkilökunnan ja ...
  • Maahanmuuttajalasten rokotuskattavuus : kirjallisuuskatsaus 

   Granberg, Sabrina; Kinnunen, Heini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on maahanmuuttajataustaisten lasten rokotuskattavuus. Tarkoituksena oli tehdä mukaeltu kirjallisuuskatsaus maahanmuuttajataustaisten lasten rokotuskattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Opinnäytetyön ...
  • Maahanmuuttajan mielenterveydenhäiriön hoito : kirjallisuuskatsaus 

   Junikka, Mari; Karlenius, Pia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä asioita sairaanhoitajan tulisi huomioida maahanmuuttajan mielenterveydenhäiriön hoidossa. Maahanmuuttajat käsitteenä rajattiin pakolaisiin ja ...
  • Maahanmuuttajan perehdyttäminen : Perehdytysopas maahanmuuttajataustaiselle työllistetylle henkilölle varhaiskasvatuksessa 

   Petäjäniemi, Noora; Siltanen, Terhi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa päivähoitoyksikkö Merirasti-Siimalle perehdytysopas päiväkotiin työharjoitteluun tai palkkatukijaksolle tulevalle maahanmuuttajataustaiselle työllistetylle henkilölle. Oppaan ...
  • Maahanmuuttajanaisten ohjaustarpeet sairaalassa synnytyksen jälkeen 

   Hämäläinen, Iida; Mutanen, Sonja (2019)
   Synnytyksen jälkeisellä ohjauksella välitetään tietoa ja tuetaan itsehoitoa. Onnistunut ohjaus vähentää kipua, pelokkuutta ja ahdistuneisuutta. Se nopeuttaa synnytyksestä toipumista, edistää imetystä ja tukee lapsen ...
  • Maahanmuuttajanaisten raskauden ehkäisyn käyttöön vaikuttavat tekijät : kirjallisuuskatsaus 

   Saukkola, Emma; Sinkko, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Maahanmuuttajien suurin seksuaaliterveyteen liittyvä ongelma on tiedon puute. (Väestöliitto 2006: 34). Maahanmuuttajanaisilla saattaa olla uskomuksia, että hormonaaliset ehkäisymenetelmät vahingoittavat heidän hedelmällisyyttään. ...
  • Maahanmuuttajanaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen Helsingin aikuisopistossa 

   Grön, Sanna; Kujala, Karliina; Peltonen, Emma-Riikka (2020)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Helsingin aikuisopiston kanssa, jossa oli huomattu tarve maahanmuuttajien terveystiedon lisäämiselle. Aikuisopistossa opiskelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joilla ei ole ...
  • Maahanmuuttajanaisten synnytyksen jälkeinen masennus : katsaus kirjallisuuteen 

   Komokallio, Helena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on osa Intercultural midwifery care & research network -nimistä hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa interkulttuurisesta hoitotyöstä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ...