- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 11405-11424 / 20619

  • O.P.V. Transportable Power Station : Sun-Brella 

   Taylor, Zachary (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   In this thesis the CAD design and Circuit Diagrams of a transportable, clean, and renewable public power station made of organic photovoltaics (OPV) is presented and explained. OPV is a liquid carbon-based solar energy ...
  • ObamaCare is Because Obama Cares! 

   Svashenkova, Polina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) is a historical piece of legislation and the most significant domestic policy achievement of the Obama administration to date. In rare departure from the norm, those who ...
  • OBD-etälukulaite 

   Seisko, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin osana startup-yritys Servoped Oy:n tuotekehitystä. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa laite, jolla voidaan kommunikoida henkilöajoneuvon kanssa käyttäen ajoneuvon OBD-väylää. Laitteeseen ...
  • OBD-standardien noudattaminen eri ajoneuvovalmistajilla 

   Pasanen, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena on tutustua OBD-järjestelmän standardeihin. Työssä käydään läpi OBD-standardeihin liittyvää lainsäädäntöä ja tarkastellaan OBD-standardien tulevaa kehityssuuntaa. Työn tilaajana toimi Ammattikorkeakoulu ...
  • Object detection in thermal imagery for crowd density estimation 

   Timofeeva, Polina (2020)
   This work represents a research on deep-learning based approaches for object detection for the purpose of crowd density estimation. Specifically, thermal imagery which allows to preserve personal identity was used to train ...
  • Oboistin soitinhuolto : pieni käytännön opas 

   Lammi, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Oboe on monimutkainen ja herkkä soitin, minkä vuoksi sen toiminnassa ilmenee usein puutteita. Jokaisen oboistin pitäisikin osata tehdä instrumenttiinsa pieniä huolto- ja korjaustöitä. Huolellinen hoito pitää oboen hyvässä ...
  • Obstacle Detection in Autonomous Vehicles Using Deep Learning 

   Omoifo, Darlington (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This project was carried out to enhance the intrinsic intelligence and surveillance of an autonomous vehicle (AV) with remote control capability in Robusta project – sponsored by Tekes – the Finnish Funding Agency for ...
  • Occupational Safety Management Framework for Healthcare and Social Assistance Service Providers 

   Edorisiagbon, James (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis focuses on improving safety management for healthcare and social assistance service providers who deliver healthcare for patients and client in Healthcare and Social centers and homes. The quality of these ...
  • Occurrence of pharmaceutical residues in water and treatment solutions 

   Pham, Thanh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Pharmaceutical residues as micropollutants in water resources is a growing concern. This thesis presents a review of the global occurrence of pharmaceutical waste leftover in water after treatment in common sewage plants, ...
  • OCT - Optical coherence tomography : silmän valokerroskuvaus optikkoliikkeissä ja optikon työssä 

   Mäkelä, Saana; Ylönen, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   OCT, optical coherence tomography, eli silmän valokerroskuvaus tekee Suomessa tuloaan sairaaloiden lisäksi myös optikkoliikkeisiin. OCT: ta käytetään silmäsairauksien diagnosointiin sekä sairauden etenemisen sekä hoidon ...
  • Octopus 900 perimetrin esittelyvideo 

   Kainulainen, Eeva; Käkränen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyönämme teimme esittelyvideon Octopus 900 perimetristä. Tämä perimetri on uusin markkinoilla oleva laite, jonka avulla mitataan näkökenttiä. Työn tarkoituksena oli tehdä laitteesta esittelyvideo sen valmistajalle ...
  • Odottajan päätöksenteko ja tukeminen sikiöseulonnoissa : Systemoitu kirjallisuuskatsaus 

   Eskonsipo, Moona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin toteuttaa systemoitu kirjallisuuskatsaus odottajan toiveista ja tukemisesta sikiöseulontojen päätöksentekotilanteissa. Katsauksen ...
  • Odottamaton elämys Vuohijärvellä : Palvelupaketin kehittäminen Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloon 

   Mäenpää, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli uusien palveluiden kehittäminen Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloon. Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo on juuri toimintansa aloittanut kulttuurimatkailukohde Kouvolassa. Kohteen ydinpalvelu ...
  • Odottavan perheen suun terveyden edistäminen 

   Balakin, Tiia; Karlsson, Janica; Oinonen, Inka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä keskityimme edistämään odottavan perheen suunterveyttä tukemalla suuhygienistiopiskelijoiden tietämystä aiheeseen liittyvistä asioita. Suuhygienistin tehtävänä on edistää potilaiden suun terveyttä ja ...
  • Odottavan perheen suun terveyden edistäminen – Perhevalmennuksen digitalisoiminen 

   Piiroinen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toimeksianto tälle opinnäytetyölle tuli työelämästä. Opinnäytetyön tarkoitus oli päivittää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun sote, suun terveydenhuollon osuus perhevalmennuksessa ja samalla ...
  • Odottavien äitien kokemukset sikiöseulonnoista ja niihin liittyvästä tiedonsaannista 

   Polkko, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia odottavien äitien kokemuksia sekä tiedonsaantia sikiöseulontoihin liittyen. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää parannusehdotuksia sikiöseulontojen järjestämiseen sekä neuvonnan ...
  • Odottavien äitien musiikkivalmennus : Kohdussa kuuluu 

   Juvonen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee odottavien äitien musiikillista valmennusta, joka on suunnattu odottaville vanhemmille ja heidän syntymättömille vauvoilleen. Toimintaa tarkastellaan neljän tavoitteen näkökulmasta: hyvän musiikkisuhteen ...
  • ”Odotuksia ei ollut ihmeparannuksesta, mutta jos joku on sellaista, että auttaa, niin kokeillaan” : BEMER-laitteen käyttökokemuksia MS-tautia sairastavien kertomana 

   Koskinen, Anni; Saukkonen, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   MS-tauti on keskushermostoperäinen sairaus, joka alentaa siihen sairastuneen, yleensä nuoren aikuisen, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. MS-tautia ei voida parantaa, joten ensisijaisen tär-keää on löytää keinoja ...
  • OEE - tapa toimia 

   Hänninen, Taina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön aiheena oli OEE – tapa toimia. Kyseessä on toimintamalli, jonka mukaan operaattorit toimivat erilaisissa tilanteissa tuotantolinjalla. Tavoitteena oli aluksi kehittää toimintamallia ja sen jälkeen ...
  • OEE ja pakkauskoneiden tilatietojen luotettavuuden varmistaminen 

   Aittola, Peetro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kesällä 2013 Oy Gustav Paulig Ab otti käyttöön ARROW Engineering Oy:n Machine Track OEE -mittauksen järjestelmän. OEE on tuotantolinjojen kokonaistehokkuutta mittaava tunnusluku. OEE:n avulla voidaan paikantaa tuotannon ...