- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 13608-13627 / 20620

  • QIAgility-pipetointirobottien verifiointi 

   Nurttila, Tuula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin syksyllä 2011 Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion biologian linjalla Vantaalla. Työn tavoitteena oli verifioida kaksi Qiagenin QIAgility-pipetointirobottia kvantitatiivisen PCR:n reaktioreagenssien ...
  • QlikView as a Data Management Solution 

   Lopatenko, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis project was to conduct a study of data warehousing concepts and compare the technology to the data processing concepts used in QlikView application development. The project aimed to simulate an ...
  • QR-koodien hyödyntäminen rakennuksen dokumenttien ja tietomallin tarkastelussa 

   Salo, Rainer (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Granlund Oy:lle. Työn tarkoituksena on pohtia QR-koodien mahdollisuuksia suunnittelualalla. Työssä keskityttiin laatimaan esimerkkitilanteita ja tapoja, joilla pystytään hyödyntämään rakennusten ...
  • QR-koodien käyttö mikroskopoinnissa 

   Lohilahti, Taneli; Suhonen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimme uuden opintoja helpottavan työvälineen tuomista digitaa-liseen ja itsenäiseen oppimisympäristön. Nykyteknologia on kehittynyt vuosi vuodelta, tuo-den mukanaan yhä kehittyneempiä työvälineitä, ...
  • QR-tulpan pakkauskoneen vaatimusmäärittely 

   Pennanen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön aiheena oli tehdä toimintavaatimus pakkauskoneelle, joka sijoitetaan Orion Oyj:n lääketehtaan muoviosaston tuotantotiloihin. Toimintavaatimus pitää sisällään koneen vaaditut tekniset ja ei-tekniset toiminnot ...
  • A Qualitative Phenomenographical Study of the Experience of Parents with Children in Clown Care Services 

   Tan, Amil Kusain Jr (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Background: Clowning is a form of humour that started in the 17th century but merely recognized in modern medicine until the last decade. It is an art form that invites play, interaction, and above all laughter. Clown Care ...
  • Quality Factors in a Molecular Genetics Laboratory 

   Heija, Sirkku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Genetic testing has steadily become more popular in diagnostics and research use. Because the results of the genetic tests can have a large impact on the treatment and quality of life of an individual, the validity of the ...
  • Quality Management in BIM : Use of Solibri Model Checker and CoBIM Guidlines for BIM Quality Validation 

   Wangara, Jacob (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of this bachelor’s thesis was to introduce the importance of having a flawless BIM for a construction project in the design phase. What guidelines have been set in place for designers to help them produce a BIM ...
  • QuestionDB: A database of questions 

   Mursalat, Ahmed (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim was to develop a system that stores questions and answers in different fields of study. These questions and answers were provided by the users, through a crowd-sourced mechanism. The clearest option was a system ...
  • Quintet-järjestelmän ongelmakohtien kartoitus 

   Malkavaara, Matias (2019)
   Rakennusalan tuottavuus ei ole noussut 30 vuoteen. Quintet-projektinhallintajärjestelmän ajatuksena on tuottavuuden parantaminen kustannusohjausta ja -valvontaa kehittämällä. Projekteista saatavaa kustannusdataa voidaan ...
  • RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi 

   Oikkonen, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Metropolia Ammattikorkeakoulun prosessitekniikan laboratorioon hankittiin uusi laite, Arm-fieldin RA1-lämpöpumppu, joka piti ottaa käyttöön. Insinöörityön tavoitteena oli tutustua lämpöpumpun toimintaan, optimoida se ja ...
  • Raaka-aineiden vaikutus oluen laatuun 

   Pöntynen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Oluen pääraaka-aineiden maltaan, veden, humalan ja hiivan laadut ovat merkittäviä tekijöitä sekä oluen valmistusprosessin että valmiin tuotteen onnistumisen kannalta. Tässä insinöörityössä oli tarkoitus perehtyä siihen, ...
  • Raakaa fonismia -saksofonin soittotekniset efektit Jan Garbarekin soitossa 1970-luvun alussa 

   Siirala, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten saksofonisti Jan Garbarek toteuttaa soittoteknisiä efektejä 1970-luvun alun tuotannossaan. Garbarekin soittoa on tutkittu kolmen ääninäytteen avulla. Työmenetelminä on käytetty ...
  • Raakakäännös osana toimintaterapian arviointimenetelmän käännösprosessia : Työroolia arvioivan haastattelun (WRI-S 4.0) osittainen raakakäännös ja käyttökokeilu 

   Rekola, Sylvia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia ruotsinkielisestä työroolia arvioivasta haastattelusta (the worker role interview eli WRI-S 4.0) osittainen suomenkielinen raakakäännös ja toteuttaa käännöksen käyttökokeilu. ...
  • Raakamaan lunastamisen ja maankäyttösopimuksen vertailu Keravan kaupungin kannalta 

   Hannikainen, Marja-Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä oli tavoitteena löytää vastaus siihen, onko Kaskelan alueella maankäyttösopimusten tekeminen ensimmäisen asemakaavan yhteydessä maanomistajien kanssa taloudellisesti edullisempaa Keravan kaupungin kannalta ...
  • Raakamaan lunastusprosessin kesto -voiko prosessia lyhentää? 

   Kariniemi, Tarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin raakamaan lunastusprosessin kestoa ja mahdollisuuksia lyhentää lunastusprossia ajallisesti. Työn tavoitteena oli selvittää lunastusprosessin vaiheet kestoaikoineen eri viranomaistahojen käsittelyssä. ...
  • Raaseporinkatu 15 : vapaa-ajan asunnon korjausrakentamissuunnitelma 

   Jahnsson, Jannica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Hangossa sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolle tehdään ensi vuonna peruskorjaus. Tarkoituksena on remontoida talo ympärivuotiseen käyttöön. Tällä hetkellä talossa pystyy asumaan vain kesäisin eikä talon sisällä ole juoksevaa ...
  • Rabiesvirukselle altistumisen jälkeisen hoidon turvallisuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä 

   Korkalainen, Tuire (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rabiesvirukselle altistumisen jälkeisen rabiesestohoidon turvallisuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämän työn tavoitteena oli tuottaa tietoa rabiesestohoidon ...
  • RaceAbout - Alustageometria ja ripustukset : Takapää 

   Leppänen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   RaceAbout on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian (nykyisin Metropolia Ammattikorkeakoulu) vuonna 2000 valmistunut kaksipaikkainen avoauto. Autoon on tehty vuosien saatossa lukuisia parannuksia. Autossa on alumiinimonokokki ...
  • RaceAbout - Peräosan ajodynamiikan kehitystyö 

   Laine, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun RaceAbout-urheiluauton ajodynamiikkaa peräosan osalta. Ajodynamiikkaa lähdettiin parantamaan valmistamalla autoon diffuusori ja suunnittelemalla ...