- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 13618-13637 / 20620

  • RA1-lämpöpumpun käyttöönotto ja optimointi 

   Oikkonen, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Metropolia Ammattikorkeakoulun prosessitekniikan laboratorioon hankittiin uusi laite, Arm-fieldin RA1-lämpöpumppu, joka piti ottaa käyttöön. Insinöörityön tavoitteena oli tutustua lämpöpumpun toimintaan, optimoida se ja ...
  • Raaka-aineiden vaikutus oluen laatuun 

   Pöntynen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Oluen pääraaka-aineiden maltaan, veden, humalan ja hiivan laadut ovat merkittäviä tekijöitä sekä oluen valmistusprosessin että valmiin tuotteen onnistumisen kannalta. Tässä insinöörityössä oli tarkoitus perehtyä siihen, ...
  • Raakaa fonismia -saksofonin soittotekniset efektit Jan Garbarekin soitossa 1970-luvun alussa 

   Siirala, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten saksofonisti Jan Garbarek toteuttaa soittoteknisiä efektejä 1970-luvun alun tuotannossaan. Garbarekin soittoa on tutkittu kolmen ääninäytteen avulla. Työmenetelminä on käytetty ...
  • Raakakäännös osana toimintaterapian arviointimenetelmän käännösprosessia : Työroolia arvioivan haastattelun (WRI-S 4.0) osittainen raakakäännös ja käyttökokeilu 

   Rekola, Sylvia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia ruotsinkielisestä työroolia arvioivasta haastattelusta (the worker role interview eli WRI-S 4.0) osittainen suomenkielinen raakakäännös ja toteuttaa käännöksen käyttökokeilu. ...
  • Raakamaan lunastamisen ja maankäyttösopimuksen vertailu Keravan kaupungin kannalta 

   Hannikainen, Marja-Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä oli tavoitteena löytää vastaus siihen, onko Kaskelan alueella maankäyttösopimusten tekeminen ensimmäisen asemakaavan yhteydessä maanomistajien kanssa taloudellisesti edullisempaa Keravan kaupungin kannalta ...
  • Raakamaan lunastusprosessin kesto -voiko prosessia lyhentää? 

   Kariniemi, Tarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin raakamaan lunastusprosessin kestoa ja mahdollisuuksia lyhentää lunastusprossia ajallisesti. Työn tavoitteena oli selvittää lunastusprosessin vaiheet kestoaikoineen eri viranomaistahojen käsittelyssä. ...
  • Raaseporinkatu 15 : vapaa-ajan asunnon korjausrakentamissuunnitelma 

   Jahnsson, Jannica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Hangossa sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolle tehdään ensi vuonna peruskorjaus. Tarkoituksena on remontoida talo ympärivuotiseen käyttöön. Tällä hetkellä talossa pystyy asumaan vain kesäisin eikä talon sisällä ole juoksevaa ...
  • Rabiesvirukselle altistumisen jälkeisen hoidon turvallisuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä 

   Korkalainen, Tuire (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rabiesvirukselle altistumisen jälkeisen rabiesestohoidon turvallisuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämän työn tavoitteena oli tuottaa tietoa rabiesestohoidon ...
  • RaceAbout - Alustageometria ja ripustukset : Takapää 

   Leppänen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   RaceAbout on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian (nykyisin Metropolia Ammattikorkeakoulu) vuonna 2000 valmistunut kaksipaikkainen avoauto. Autoon on tehty vuosien saatossa lukuisia parannuksia. Autossa on alumiinimonokokki ...
  • RaceAbout - Peräosan ajodynamiikan kehitystyö 

   Laine, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun RaceAbout-urheiluauton ajodynamiikkaa peräosan osalta. Ajodynamiikkaa lähdettiin parantamaan valmistamalla autoon diffuusori ja suunnittelemalla ...
  • RaceAbout-urheiluauton korisähköjärjestelmän uudistaminen 

   Kontunen, Toni; Ferm, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä uudistettiin RaceAbout-auton korisähköjärjestelmä käyttäen Motecin PDM 30 -ohjainlaitetta ja näppäinpaneelia. Työn tarkoituksena oli luoda toimiva korisähköjärjestelmä, jossa ei ole releitä eikä sulakkeita. ...
  • RaceAboutin tekniset uudistukset 2010 

   Saarikko, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä optimoitiin RaceAbout-projektiauton Motec-moottorinohjausjärjestelmän toimintaa sekä rakennettiin autoon uusi täsmällinen ja tunnokas vaihteensiir-tojärjestelmä vanhan tilalle. Molemmilla muutoksilla ...
  • Radan päällysrakennesuunnittelun vaatimukset 

   Selenius, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityön tavoitteina oli selvittää Liikenneviraston vaatimuksia radan päällysrakennesuunnittelun suhteen sekä sitä kautta kehittää suunnittelijoiden työtä ja osaamista. Työn tavoitteet asetettiin yhteistyössä insinöörityön ...
  • Radio Cloud Evolution Towards Memory-Driven Computing 

   Ylänne, Olli (2019)
   This thesis was done for telecommunications equipment company Nokia. Thesis objective was to evaluate new technology for low latency data storage solution in cloud environment. Mobile phone network cloudification aims ...
  • A Radio Device for Educational Purposes 

   Khanal, Prabhat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The goal of this project was to study front end of a simple radio. In this project a basic transmitter-receiver system at 735 MHz was built. Then information signal of 50 MHz was sent through transmitter and received by ...
  • Radio Frequency Interference Measurements in WLAN Networks 

   Suhonen, Pasi (2019)
   External radio frequency interference signals are causing malfunctions and disruptions to indoor and outdoor WLAN devices degrading their Quality of Service (QoS). This study aims to help hospitals to ensure that their ...
  • Radio Frequency Power Detector : A Handheld Power and Signal Source Detector 

   Mendes Sampaio, Thales (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this project was to design and implement a portable device capable of measuring the power level of specific radio transmissions, and identifying if the signal comes from the desired source. The results are ...
  • Radio Suomi soi : musiikin valinta Suomen suosituimmalla radiokanavalla 

   Nevasalmi, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Yle Radio Suomi on tutkitusti Suomen kuunnelluin radiokanava. Tällä kanavalla, kuten radiossa yleensäkin, tärkeimmät elementit ovat puhe ja musiikki. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka musiikki valitaan soittoon Radio ...
  • Radiofeaturen rakenteellinen ruumiinavaus 

   Hytönen, Ida-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössäni on pyritty selvittämään, mitä on radiofeature. Tutkimuksessa määritellään radiofeaturen pääpiirteet ja yleisimmät tekotavat. Tutkimusta varten on haastateltu kolmea radioammattilaista – ...
  • Radiografian ja sädehoidon opettajien näyttöön perustuva toiminta opetustyössä 

   Laaksonen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin radiografian ja sädehoidon opettajat ovat sisäistäneet näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen ja miten he toteuttavat näyttöön perustuvaa toimintaa opetustyössään. ...