- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 16298-16317 / 20619

  • T-1105 (3-hydroksi-2-pyratsiinikarboksamidi) favipiraviirin synteesien keskeisenä välituotteena 

   Suliman, Ali (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli valmistaa 3-hydroksi-2-pyratsiinikarboksamidia, joka on favipiraviirin (T-705; 6-fluori-3-hydroksi-2-pyratsiinikarboksamidi) synteesien keskeinen välituote. Favipiraviiri (T-705; ...
  • T-Cell Xtend -reagenssin testaus pitkittyneessä T-SPOT.TB-näytekuljetuksessa 

   Kookmaa, Kristel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Latentin tuberkuloosin tutkimiseen käytettävää diagnostista in vitro ELISPOT-testiä varten otetun kokoverinäytteen lyhyt säilyvyysaika on ollut esteenä määrityksen laajemmalle käytölle, sillä näytteen käsittely tulee ...
  • T-paitaprinttikirjasto Newtop Oy:lle 

   Lyhykäinen, Sofia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyönäni suunnittelin t-paitaprinttikirjaston Newtop Oy:lle. Kirjasto on kattava kokoelma printtejä eri sesonkeihin niin miehille kuin naisille. Printtikirjasto jakaantuu teemoittain muotiennustuksista poimittuihin ...
  • T-RFLP-sormenjälkimenetelmän kehittäminen soiden hapettoman turpeen sieniyhteisöjen analysointiin 

   Voivalin, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä kehitettiin T-RFLP-sormenjälkimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa sieniyhteisöjä hapettomasta turpeesta. T-RFLP:ssä tutkittava näyte PCR-monistetaan käyttäen fluoresoivaa aluketta. Tuotteet pilkotaan ...
  • T.W.I.S-kalustonhallintajärjestelmän mahdollisuudet palveluliiketoiminnassa 

   Salminen, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia trukeille tarkoitetun kalustonhallintajärjestelmän mahdollisuuksia toimeksiantajayrityksen näkökulmasta. Päällimmäisenä tavoitteena oli löytää keinoja ja mahdollisuuksia, joiden ...
  • T5-loisteputkien korvaaminen LED-valoputkilla toimistotiloissa 

   Anttonen, Lasse (2019)
   Valonlähteiden kehittymisen myötä niiden valotehokkuus on parantunut huomattavasti vuosien saatossa. Varsinkin LED:ien kehitys on mahdollistanut merkittävien energiasäästöjen saavuttamisen uusimilla vanhoja valonlähteitä ...
  • T:mi Netitys : Työsuhdeopas 

   Lounasmaa, Sanna; Pitkänen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa työsuhdeopas kohdeyritykselle T:mi Netitys. Oppaan on tarkoitus antaa yrityksen työntekijöille tarvittavat tiedot yrityksessä työskentelyyn. Työssä käsitellään noudatettavat työajat, ...
  • Taajuusmuuntajien sokkeleiden tilaus-toimitusketju 

   Palomäki, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön aiheena oli ABB Multidrives taajuusmuuntajien sokkeleiden tilaus-toimitusketju, sen haasteet ja sen kehittäminen. Insinöörityön alkaessa Multidrivesilla oli suuria haasteita sokkeleiden merkkauksessa, ...
  • Taajuusmuuttajaan perustuva voimantuotannon liittäminen heikkoon sähköverkkoon 

   Laiti, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö tehtiin Edec Development Oy:lle. Työssä tutkittiin, miten taajuusmuuttaja soveltuu tahtigeneraattorin ja heikon sähköverkon väliin. Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimusmenetelmänä käytettiin työn ...
  • Taajuusmuuttajakaappien väylätestauslaitteiston suunnittelu ja valmistus 

   Oikola, Sami (2019)
   Insinöörityön tarkoituksena oli luoda taajuusmuuttajakaappien asiakastestaukseen uusi väylätestilaitteisto. Laitteistolla on tarkoitus pystyä esittämään asiakkaille kaappiin asennettavan ACS880-tuoteperheen taajuusmuuttajan ...
  • Taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmän käyttöönotto 

   Hakola, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin Edec Oy:lle. Työssä tutustuttiin taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmään ja tehtiin laitteiston käyttönotto. Työssä perehdyttiin taajuusmuuttajien käyttöön sekä niiden ...
  • Taajuusmuuttajalinjan tuotannonsuunnitteluprosessin kehittäminen 

   Veijalainen, Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön aiheena on ABB Oy:n Multidrives-taajuusmuuttajalinjan tuotannonsuunnitteluprosessin kehitystyö ja tehostaminen. Insinöörityötä aloittaessa prosessi sisälsi paljon arvoa tuottamatonta työtä ja määrittelemättömiä ...
  • Taajuusmuuttajan kokoonpanotyön standardointi 

   Salo, Jari-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö käsittelee ABB Oy:n taajuusmuuttajien kokoonpanotyön standardoimista. Työn tavoitteena oli löytää sellainen standardoitavaksi ehdotettava kokoonpanojärjestys, jolla taajuusmuuttajien kokoonpanoajan vaihtelua ...
  • Taajuusmuuttajan korjausaseman määrittely 

   Ranta, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa tekninen dokumentti, joka olisi lähtökohtana taajuusmuuttajien korjausaseman perustamiselle. Dokumentti olisi korjausaseman sähkö- ja mekaniikkasuunnittelun lähtökohta. Työn ...
  • Taajuusmuuttajan käyttökohteet 

   Saari, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin teollisuuden sähkökäyttöjen taajuusmuuttajasovelluksia. Työssä selvitettiin, minkälaisissa eri teollisuuden kohteissa taajuusmuuttajia käytetään. Lisäksi esiteltiin, minkälaiset taajuusmuuttajat ...
  • Taajuusmuuttajan laajennusmoduulitesterit 

   Strand, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä suunniteltiin sekä toteutettiin taajuusmuuttajan digitaali ja analogia I/O -laajennusmoduuleille uudenlaiset testausjärjestelmät. Jokaiselle moduulille (FIO-01, FIO-11, FIO-21, FIO-31) tehtiin oma ...
  • Taajuusmuuttajan lämpöajojen käyttöohje 

   Ruokonen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoitus oli lämpöajotestien tekeminen, jossa käytettiin ABB:n kehittämää HTR-ohjelmaa. Työn ohessa tehtiin ABB:n laboratorion käytettäväksi yleinen HTR käyttöönotto-ohje. Laboratorio-ohje on jätetty pois sen ...
  • Taajuusmuuttajan ohjauksen suunnittelu 

   Eronen, Tomi; Joensuu, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on käyttöönottaa Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön hankittu Semikron AN-8005-taajuusmuuttaja. Tulevaisuuden tavoitteena on ohjata taajuusmuuttajalla oikosulkumoottoria. ...
  • Taajuusmuuttajan piirikorttien mittaus- ja analysointilaitteiston kehittäminen 

   Saari, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Taajuusmuuttaja on laite, joka on tarkoitettu vaihtosähkömoottorin portaattomaan nopeuden säätöön. Viime vuosikymmeninä taajuusmuuttajien kehitys on ollut nopeaa, ja pienen kokonsa sekä tehokkaiden tuotantomenetelmien ...
  • Taajuusmuuttajan piirit ja simulointi 

   Vaarala, Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö kertoo taajuusmuuttajan piireistä ja simuloinnista, kuinka eri piirit toimivat ja kuinka niiden toimintaa voidaan simuloida. Simuloinnin lopputuloksena luotiin kuvaajat virran aallosta ja pulssinleveysmodulaation ...