- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 20120-20139 / 20619

  • X-Ray Compliance Testing of a Mammography System on Manufacturing Line : Dose Reproducibility & Linearity 

   Hirvonen, Untamo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis was made for GE Healthcare Finland Oy. Advanced Manufacturing Engineering Test department in Finland is designing a new mammography testing equipment for GE Healthcare’s manufacturing line in Buc, France. Breast ...
  • X-Road Web services migration adapter 

   Sulina, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Web services provide a possibility for information transfer between remote applications of different platforms. Estonian X-Road is a large-scale Web service network of state and private organisations’ information systems ...
  • XBRL-raportointi : Taloudellisen raportoinnin tulevaisuus 

   Tuominen, Jenni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä XBRL-raportointi on ja minkälaisia hyötyjä ja haasteita siihen liittyy. Opinnäytetyön keskiössä oli tuleva ESEF 2020 -projekti, jonka myötä konsernitilinpäätöksiä koskeva ...
  • XL-vaatteiden ongelmat : Ongelmakartoitus Suuri Käsityö -lehdelle 

   Suonperä-Glad, Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli kartoittaa Suurelle Käsityölle lukijoiden ongelmia lehdessä tarjottuihin malleihin nähden. Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olivat 20-34-vuotiaat Suuri Käsityö -lehden naislukijat. ...
  • XML-dokumenttien vastaanotto- ja lähetyspalvelu Salesforcessa 

   Ahlgren, Vili (2019)
   Tämä insinöörityö käsittelee Fluido Oy:n asiakkaan sisäiseen käyttöön tulevaa XML-dokumenttien vastaanotto- ja lähetyspalvelua REST-rajapinnassa. Ohjelman tarkoitus on kyetä lukemaan dokumenttien sisältö ja tuottaa niistä ...
  • XML-tiedon vastaanotto ja tallennus tietokantaan 

   Salo, Pekka (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda järjestelmä, joka lukee sisään käyttäjän lähettämää XML-muotoista tietoa, validoida se, ja jos tieto on oikeanmukaista, tallentaa se tietokantaan. Opinnäytetyössä kerrotaan, miten ...
  • XR - Tulevaisuuden teknologiat osaksi kulttuurituottajan työtä 

   Madetoja, Laura (2019)
   Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa pyritään tuottamaan tietoa tilaajalle, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamalle Creathon-hankkeelle. Creathonin tavoitteena on edistää ICT- ja kulttuurialan vuoropuhelua ja ...
  • XR-teknologioiden potentiaali museoiden kävijäkokemusten kehittämisessä 

   Taulasto, Joeli (2020)
   Opinnäytetyö on kartoitusmuotoinen tapaustutkimus, joka käsittelee XR-teknologioiden potentiaalia museoiden kävijäkokemusten kehittämisessä. Sen tavoitteena on selvittää millaiset tekijät voivat vaikuttaa XR-teknologioiden ...
  • XRF-menetelmän kehitys ja validointi rauta- ja natriumpitoisuuden määrittämiseksi katalyytistä 

   Korhonen, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli kehittää ja validoida kvantitatiivinen röntgenfluoresenssi-menetelmä (XRF) natrium- ja rautapitoisuuksien määrittämiselle käytetystä katalyytistä. Uudella XRF-menetelmällä pyritään korvaamaan käytössä ...
  • XSLT-muunnokset DataPower-integraatioissa 

   Vasenius, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön aiheena oli tarkastella XSLT-muunnoskielen käyttötarkoituksia IBM WebSphere DataPower -laitteella toteutetuissa järjestelmäintegraatioissa. Insinöörityössä kuvataan XSLT:n mahdollisia rooleja ...
  • xStorage Home -energiavarasto aurinkosähköjärjestelmän rinnalla 

   Heikanen, Leo (2019)
   Aurinkosähkö-järjestelmien yleistyminen on kasvattanut myös energiavarastojen kysyntää. Pien- ja omakotitalojen oman tuotannon ylijäämän varastoimisen ja käytön lisäksi potentiaalia löytyy myös koko energiajärjestelmän ...
  • XVI-kuvausprotokollat : ohje Elektan lineaarikiihdyttimille 

   Perrotta, Marco; Enholm, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Projektin tarkoituksena oli tuottaa kuvausprotokolla-ohje Elektan XVI-järjestelmällä tehtäville kartiokeilatietokonetomografia-kohdentamiskuvauksille HYKS Syöpätautien klinikan sädehoito-osaston käyttöön. Tavoitteena oli ...
  • Xylanase activity from marine fungi 

   Junno, Eeva (2019)
   Työ tehtiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle. Tarkoituksena oli tutkia meriympäristöstä eristettyjen sienikantojen endo-β-ksylanaasientsyymien aktiivisuuksia ja ominaisuuksia. Elinolot meriympäristöissä eroavat ...
  • Y-sukupolven ajatukset työelämästä: Motivointi ja sitouttaminen 

   Nikkilä, Henni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona finanssi-ja vakuutusalalla toimivalle organisaatiolle. Kohdeorganisaatiolla on tarve selvittää miten Y-sukupolvi (1980–1990-luvulla syntyneet henkilöt) motivoituvat ja miten heidät ...
  • Y-sukupolven näkemyksiä sitoutumisesta työhön 

   Hokkanen, Reetta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää y-sukupolven näkemyksiä työhön ja organisaatioon sitoutumisesta. Tarkoituksena oli selvittää millaisin keinoin y-sukupolvi sitoutuu, kuinka pitkäksi aikaa ja mikä saisi heidät ...
  • Y-sukupolven organisaatiokansalaisuus vanhustyössä 

   Mikkonen, Hanna-Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Y-sukupolveen kuuluvilta vanhustyöntekijöiltä heidän näkemyksensä organisaatiokansalaisuudestaan ja selvittää millaiseksi he kuvaavat hyvän vanhustyöntekijän. Opinnäytetyössä ...
  • Y-sukupolven sitoutuminen työelämään 

   Wuorinen, Janne-Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Y-sukupolvi tekee töitä ja miten se sitoutuu työhönsä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen työntekijä Y-sukupolven edustaja on ja mitä Y-sukupolven edustajat ...
  • YAMK opiskelijoiden kokemuksia kehittymisestään opintojen aikana 

   Nykänen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2002 aloitetut ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot vakinaistettiin vuonna 2005. Ammattikorkeakouluilla on velvollisuus opintojensa laadun kehittämiseen. Kehittämistoiminnassa on aikaisemmin arvioitu oppimistuloksia, ...
  • Yaskawa-hitsausrobotin ohjelmien modularisointi 

   Malm, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muokata Europress Group Oy.llä Yaskawa merkkisen hitsausrobotin ohjelmat modulaariseen muotoon. Modulaarisesta muodosta saadaan eniten hyötyä, jos yrityksellä on monta samankaltaista ...
  • Ydinosaaminen kasvun edellytyksenä : Kehittämishanke Yritys X:lle 

   Komulainen, Kati (2019)
   Opinnäytetyön tavoite oli tukea Yritys X:ää ydinosaamisen tunnistamisessa ja johtamisessa entistä paremmin. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisäksi tarjota käytännönläheisiä kehitysideoita osaamisen tunnistamiseen ja ...