- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 20517-20536 / 20620

  • Z-sukupolven matkustusmotiivit ulkomaanmatkailussa 

   Paasio, Suvi (2019)
   Tässä tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä tutkittiin ulkomaanmatkustuksen matkustusmotiiveja. Tutkimuksen kohteena olivat z-sukupolven edustajat. Työn tarkoituksena oli tuoda ilmi vahvat motiivit, joiden pohjalta matkailun ...
  • Z-sukupolven työnhakukäyttäytyminen 

   Kauppinen, Annastiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kelan rekrytoinnille. Aiheeseen päädyttiin huomioimalla eläköitymisen aiheuttaman työntekijärakenteen tuleva voimakas muutos, työelämän yhteiskunnallinen muuttuminen ja eri ikäryhmien välisiä ...
  • Z-unimaailman zyövereissä : lasten satukirjan suunnittelu tuotteiden pohjalta 

   Tran, Kukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni aihe on lastenkirjan suunnittelu olemassa olevien tekstiilituotteiden ja samaan sarjaan kuuluvien postikorttien pohjalta. Kerron kuinka tekstiilituotteiden tarina syntyi tuotteiden suunnittelun ja tuottamisen ...
  • Zeoliittipohjaisen katalyytin valmistus ja mekaanisen kestävyyden arviointi 

   Mitjonen, Miira (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli palauttaa käyttöön, dokumentoida ja edelleen kehittää tutkimuskatalyyttien valmistusmenetelmiä. Työssä keskityttiin zeoliittipohjaisten katalyytinkantajien valmistukseen. Lisäksi kokeiltiin ...
  • ZERAFF - tekstiileiden myyntikaluste 

   Palomäki, Hanne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytteen tehtävänä oli luoda kannettava ja pieneen tilaan mahtuva myyntikaluste tekstiilituotteille. Opinnäytteen toimeksiantajana oli Tekstiiliverstas, joka valmistaa kudonta-tekniikalla huiveja ja peitteitä. ...
  • Zero waste -ideologia Unisex-vaatesuunnittelussa 

   Kolari, Marianne (2019)
   Opinnäytetyössäni kartoitan zero waste -aatetta sen historian ja nykytilanteen kautta, ja sovelletaan sen ideologiaa unisex vaatetukseen. Tutkimusten pohjalta on tarkoitus suunnitella ja tuottaa metrikankaasta zero waste ...
  • Zero waste -suunnittelun hyödyntämismahdollisuudet teollisessa vaatetuotannossa : Case Nokian Neulomo Oy 

   Majander, Emilia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, olisiko zero waste -kaavoitusta ja -suunnittelua hyödyntämällä mahdollista vähentää leikkuujätteen määrää teollisessa vaatetuotannossa. Yhteistyöyrityksenä toimii Nokian Neulomo Oy. Ensin ...
  • Zero waste -vaate Suuri Käsityö -lehteen 

   Lahtinen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäyteyössä tutkitaan jätteettömän eli zero waste -vaatteen suunnittelu-, kaavoitus- ja valmistusprosessia. Yhteistyökumppanina toimi Suuri Käsityö -lehti. Tarkoituksena oli toteuttaa kaksi zero waste -vaatetta, ...
  • ZigBee - langaton verkkostandardi 

   Sintonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on antaa perustiedot langattomasta ZigBee-verkkotekniikasta. Työssä perehdytään ZigBeen hyviin puoliin sekä kerrotaan, miten se eroaa muista langattomista verkkotekniikoista. Työ tehtiin ...
  • ZigBee Sensor Network: A Study on Methods of Measuring Energy Consumption 

   Arrumm, Mark (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The main aim of this project was to study the different methods of measuring energy consumption in embedded systems and energy harvesting methods. The objective was to use one of the methods to carry out tests and create ...
  • ZigBee-langaton tiedonsiirtoympäristö 

   Ruuska, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityön tavoitteena oli työstää Metropolia Ammattikorkeakoulun elektroniikan koulutusohjelman kursseille ja niiden laboratoriotunneille opetusmateriaalia opetuskäyttöön. Tarkoituksena oli kehittää sovellus langatonta ...
  • Zirkonian pintakäsittelyn vaikutus sen mekaanisiin ominaisuuksiin ja posliinisidokseen 

   Berg-Määttälä, Miia; Gaez Caceres, Marietta; Oksa, Helena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksen tarkoitus: Valmistettaessa kokokeraamista proteesia zirkoniasta joudutaan sintrattua zirkoniarunkoa usein viimeistelemään esimerkiksi poraamalla. On huomattu, että osa laboratoriossa käytettävistä pintakäsitt ...
  • Zombie ilmiönä : Teeman historia, variaatio ja käyttö 

   Kemi, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käy läpi zombie tematiikan historiaa, sen aikana tapahtunutta muutosta sekä aiheen nousua nykyaikaiseksi populaarikulttuurin ilmiöksi. Lisäksi käydään läpi aiheen olemusta, suosion syitä sekä mahdollisuuksia ...
  • Äidin masennuksen heijastuminen perheen lapsiin 

   Aho, Annelise (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Masennukseen sairastumisen riski on tutkitusti suurempi masentuneiden vanhempien lapsilla. Usein vanhemmat eivät puhu lapsilleen äidin masennuksesta, sillä he pelkäävät sen vahingoittavan lasta. Äidin muuttunut käyttäytyminen ...
  • Äijäfoto : Miesten kokemuksia toiminnan vetoavuudesta 

   Lönnqvist, Virve; Lindqvist, Marita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kehittämistyömme tarkoituksena oli luoda miehille suunnattu toiminnallinen valokuvausryhmä Arabian asukastalot Ry:n ylläpitämään Kääntöpaikka-nimiseen toimintatilaan. Ryhmä toiminnan haluttiin vetoavan, vahvistavan, tuottavan ...
  • Äitien fyysisen kuntoutumisen tukeminen synnytyksen jälkeen : Kysely Espoon kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille 

   Kalliomäki, Kirsti; Niemelä, Marjut; Oksala, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajat kuuluvat ammattiryhmään, joka kohtaa raskaana olevat ja synnyttäneet naiset. Terveydenhoitajat tukevat sekä äitiä, lasta että koko perhettä raskauden aikana ja synnytyksen ...
  • Äitien imetys ja ravitsemiskäytänteet pienten lasten karieksen hallinnassa 

   Autto, Saara; Niemelä, Silja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hammashoitolassa annettu ohjaus imetyksen keston pituudesta ja imetyksen vaikutuksista lapsen hampaiden reikiintymiseen on vaihtelevaa ja kirjavaa neuvoloista annetun ohjauksen kanssa. Olisi tärkeää, että terveydenhuollon ...
  • Äitien imetysluottamus : kirjallisuuskatsaus 

   Mattinen, Mette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee äitien imetysluottamusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Imetysluottamuksella tarkoitetaan äitien uskoa omiin kykyihinsä suoriutua lapsensa imettämisestä. Imetysluottamuksen on todettu olevan tärkeä ...
  • Äitien kohtaaminen kätilötyössä : Huolehtiva ja ei-huolehtiva kohtaaminen 

   Lähdesmäki, Maarit; Granström, Erika (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kätilön huolehtivaa ja ei-huolehtivaa kohtaamista raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana äitien näkökulmasta. Opinnäytetyön taustalla oli islantilaisen Akureyrin ...
  • Äitien kokemuksia imetyksen ja perheen hyvinvoinnin tukemisesta synnytyssairaalassa : aineiston analyysi 

   Luostarinen, Laura; Maijanen, Marika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää minkälaista tukea ja tietoa äidit olisivat halunneet saada enemmän imetyksestä ja perheen hyvinvoinnista synnytyssairaalassa sekä Vauvankaa.fi verkkosivuilla. Opinnäytetyömme pohjautuu ...