- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 11405-11424 / 21300

  • NExBTL:n vaikutukset pienhiukkaspäästöihin työkonemoottorissa 

   Mattila, Sakari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Metropolia ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyössä tutkitaan NExBTL-biodieselin vaikutuksia työkonemoottorin pienhiukkaspäästöihin. Tavoitteena työssä oli selvittää, kuinka paljon pienhiukkasia ...
  • Next Generation of Wireless Networks: Wi-Fi 6 and 5G 

   Bhandari, Hari; Devkota, Bibek (2020)
   The purpose of this thesis is to describe and analyze the next generation of wireless networks: Wi-Fi 6 and 5G. Another aim was to study the end-user experience by using these communication networks. The thesis also gives ...
  • Next Generation Security Operations Center 

   Lindström, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this thesis was to research how a security operations center can be improved. A security operations center is an essential part of modern cyber defense, as it establishes and maintains the cyber security ...
  • Nextille levelille : juontajadynamiikka lähetysvirtaradiossa 

   Mäkilähde, Juuso; Karhu, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen on hyvä juontajapari ja miten juontajien parityöskentelyä voidaan kehittää. Näkökulmana tutkimuksissa oli nuorille suunnattujen, persoonavetoisten lähetysvirtaradioiden ...
  • NFC as an Instrument for Better Health: Assessing the Conceivability of Utilizing NFC Technology in Health and Medical Marketing 

   Atroshi, Allan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   The main objective of this research was to uncover the potential of Near Field Communication (NFC) technology solutions for Health and Medical marketing, primarily from the perspective of the business-es. More specifically, ...
  • NFC-tekniikka ja testaukseen tarvittavat komponentit 

   Saloranta, Pia-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin RFID- ja NFC-tekniikan toimintaperiaatteisiin ja niiden viimeisimpiin sovelluksiin. Tässä työssä tehtiin myös selvitys NFC-tekniikan testauksen aloittamiseen tarvittavien aloituspakettien ...
  • NFC-teknologia osana julkista liikennettä : palvelusuunnitelma: HSL:n Mobiilimatkakortti-sovellus 

   Koskinen, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön pääasiallinen tavoite oli tutkia, mitä NFC (Near Field Communication) on, ja miten tämän teknologian integrointia matkapuhelimiin on hyödynnetty eri käyttöympäristöissä, kuten julkisessa liikenteessä. Työn ...
  • NiCd- ja NiMH-akkujen testaus 

   Liutu, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn aiheena oli NiCd-ja NiMH-akkujen testaus. Akuista testattiin itsepurkautumista, muisti-ilmiön vaikutusta ja kapasiteetin säilymistä useiden purkukertojen jälkeen. Lisäksi piirrettiin akkujen purkukäyrät. Testit ...
  • "Nice and Happy Feelings" : Supporting Mental Wellbeing of a Group of Substance Abuse Clients through Dancing and Drumming 

   Anyiam, Annie (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This is an activity-based final project realized as a collaborative work with ASKEL a unit of Kalliola settlement Association which offers low threshold services for people with substance abuse problem. The project has two ...
  • Nice Koomikko! : naisnäkökulmia stand up -komikkaan 

   Väisänen, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan stand up -komiikkaan ja siihen, mikä stand up -komiikassa kiehtoo. Aihetta käsitellään komiikkaa tekevien naisten näkökulmasta. Työssä tarkastellaan lajin kehittymistä nykypäivän muotoonsa ...
  • Nielemisvaikeuksien tunnistaminen terveyskeskusosastolla : opas hoitajalle 

   Hietto, Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni on osa laajempaa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Espoon Sairaalan yhteistä Liittyvä Voima -hanketta. Opinnäytetyöni liittyy hankkeen osaprojekti 3:een ”Potilaan toimintakyvyn edistäminen Espoon sairaalassa”. ...
  • Nielu- ja virtsaviljelyiden verkko-oppimateriaalin tuottaminen HUSLABin kliinisen mikrobiologian laboratorioon 

   Haataja, Janne; Peltonen, Hannele; Soinisalo, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nielu- ja virtsaviljelyt ovat osa sairaaloiden ja terveyskeskusten rutiinidiagnostiikkaa. Niiden avulla hoidetaan paikallisia infektioita ja näin estetään vakavampien systeemisten infektioiden syntyä. Teimme toiminnallisena ...
  • Nielutulehdusten piilevät aiheuttajat : Non-hemolyyttinen Streptococcus pyogenes, Arcanobacterium haemolyticum ja Fusobacterium necrophorum 

   Jousmäki, Essi (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena ovat nielutulehdukset ja nieluviljelyssä toisinaan vaikeasti löydettävät bakteerit. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida, kuinka luotettava nielun streptokokkiviljelyn tulos on ...
  • Niemenmäen kalliosuojan jäähdytyksen peruskorjaus 

   Aronen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä selvitetään väestösuojatyömaan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä niiden erityispiirteitä. Työssä keskitytään näihin seikkoi-hin Niemenmäen kalliosuojan jäähdytyksen ...
  • The night club industry in Helsinki 

   Åström, Monica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   The thesis analyses the night club market in Helsinki. A night club is a licensed service of alcoholic beverages that operates within the service industry under specific laws and regulations. The market of licensed ...
  • Niillä rajoilla : Draamallisia tutkimuksia pyhän äärellä 

   Ruuttunen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan pyhän rajoja draaman keinoin uskonnollisessa, erityisesti Suomen evankelisluterilaisen kirkon, kontekstissa. Tutkimuksen kohteena on keväällä 2016 ensi-iltansa saanut esitys, Veisaava ilveilijä, ...
  • Niin paljon biisejä, niin vähän aikaa : Freelance-muusikon opas ohjelmistojen ulkoa muistamiseen 

   Virta, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työni tarkoituksena on esitellä kehittämäni metodi suurien kappalemäärien muistiin painamiseen ja näin tarjota muille pop/jazz-muusikoille uusia ajatuksia ohjelmistojen kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Kuinka voi oppia ...
  • Niittaus-liimausliitokset autokorikorjauksessa 

   Mouhu, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Koritekniikan kehittyessä on autokoreihin tullut uusia entistä lujempia, kevyempiä ja muu-toinkin ominaisuuksiltaan monimuotoisempia materiaaleja. Uudet materiaalitekniset ratkaisut sekä autotehtailla käytössä olevat ...
  • Nikkelianodien elektrolyyttinen liukeneminen 

   Mäkeläinen, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä selvitettiin eri kokoisten ja laatuisten nikkelianodien mahdollisia eroavaisuuksia elektrolyyttisessä pinnoitusprosessissa. Erilaisia nikkelianodipaloja oli kahdeksan kappaletta. Pinnoitusprosessissa ...
  • Nikkelilevyn kerrospaksuusjakauman parantaminen sähkömuovauksessa 

   Konttinen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin nikkelipitoisuuden sekä virrantiheyden vaikutusta sähkömuovatun nikkelilevyn kerrospaksuusjakaumaan. Työn tarkoitus oli hakea parempia parametreja, joita kuitenkaan ei löytynyt. Nikkelipitoisuuden ...