- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 13588-13607 / 21066

  • Prosessin kehittäminen ylijäämämateriaaleille 

   Häkänen, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kehityshanke toteutettiin ABB:n Moottorit ja Generaattorit liiketoimintayksikön, Induktiokoneiden tulosyksikössä Helsingissä. Kehityshanke käynnistettiin, koska tutkija havainnoi, että tilaus - toimitusprosessissa projekteilta ...
  • Prosessin kyvykkyys passikirjan valmistuksessa 

   Dorochenko, Aatu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Turvapainotuotteita valmistavan teknologiayhtiön tilaamassa insinöörityössä selvitettiin passikirjan valmistuksessa ilmenevää kohdistusvaihtelua ja prosessin kyvykkyyttä eri työvaiheissa offsetpainatuksesta kirjansidontaan. ...
  • Prosessin simuloinnin toteutus Siemensin SIMIT-ohjelmalla 

   Torvinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä perehdyttiin Siemensin uuteen SIMIT Simulation framework -prosessien simulointiohjelmaan ja siihen, miten sitä pystytään käyttämään PCS7-projektin yhteydessä. Työ tehtiin SIMIT-ohjelman markkinoinnin ja teknisen ...
  • Prosessin suunnittelu lokiseurannan QlikView-näytön seurantaan 

   Marseglia, Andrea; Rantanen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena on suunnitella ja jalkauttaa prosessi IBM MQ -lokiseurannan QlikView-näytön seurantaan. Tuloksena saadaan jalkautettua kahden tiimin päivittäiseen toimintaan ennakoivaa virheenhallintaa parantava ...
  • Prosessiraportoinnin kehitys 

   Hannola, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lle Työn tarkoituksena oli suunnitella seurantanäyttö lisäosana sähköiseen raportointiohjelmistoon KPI-mittareita hyödyntäen. Tavoitteena oli suunnitella seurantanäyttö ...
  • Prosessirefraktometrin kalibrointi 

   Sohlberg, Sanna (2019)
   Tämä insinöörityö tehtiin Janesko Oy:lle, joka vastaa K-Patents-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystyöstä. K-Patents Oy valmistaa prosessiteollisuudessa käytettäviä optisen tiheyden mittaukseen perustuvia mittalaitteita, ...
  • Prosessisimulaattorin hyödyntäminen operaattoreiden koulutuksessa 

   Paukkonen, Leo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Borealis Polymers Oy:lle, joka tuottaa peruskemikaaleja, olefiineja sekä polyolefiineja Porvoon Kilpilahdessa ja on osa maailmanlaajuista Borealis-konsernia. Työn tarkoituksena oli luoda yhtiön ...
  • Prosessiteollisuuden omaisuuden hallinta ja korroosion tunnistaminen 

   Huuskonen, Antti (2019)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään yhden suurimman prosessiteollisuuden putkistojen ja laitteistojen vikaantumisen aiheuttajan, eristeiden alapuolisen korroosion (CUI) ilmenemismuotoja sekä käydään läpi perinteisiä ja uusia ...
  • Prosessitilojen käyttötarkoituksen muutos ja purkutyöt 

   Haapatalo, Patrik (2019)
   Insinöörityö tehtiin Neste Engineering Solutionsin Construction Management -osastolle. Työn tavoitteena oli koota selkeä ja informatiivinen kooste ohjeista ja huomioitavista asioista prosessitilojen käyttötarkoituksen ...
  • Prosessiuunien energiatehokkuusmittaroinnin kehittäminen 

   Furu, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty Neste Oyj:n öljynjalostamolle Porvoossa. Työn tarkoituksena oli selvittää simulointimallin soveltuvuutta prosessiuunien energiantehokkuusoptimointiin. Jalostamon eri uunien operointi ei ole ollut ...
  • Prosessiventtiilin lämmityslaitteiston kehittäminen testaustoimintaan 

   Virtanen, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tarkoituksena on tutkia Metso Automation Oy:n prosessiventtiilien testaukseen erilaisia lämmitysjärjestelmäratkaisuja nykyisen lämmitysmenetelmän korvaajaksi. Testauksen aikana on saavutettava korkeita ...
  • Prosessointitekniikat äänitteen masteroinnissa 

   Lahtinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia yksittäisen musiikkikappaleen masterointiprosessia ja tärkeimpiä prosessointitekniikoita masteroinnissa. Työssä selvitettiin, miten eri tekniikoita apuna käyttäen voidaan vaikuttaa ...
  • Prospektoinnin optimointi Outbound-myynnissä 

   Ormo, Ville (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on rahoitusalan yrityksen (myöhemmin yritys X) nuoren outbound-tiimin prospektointiprosessin kehittäminen ja parantaminen optimoinnin kautta. Työssä esitellään menetelmiä, joiden avulla ...
  • Prota Structure Modelling Reinforced Concrete Members for a Single Family Detached House 

   Mkinga, Dotto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   The aim of this Bachelor’s was to model reinforced concrete members for a single-family detached home using Prota Structure. The paper also revealed how beams, columns, slabs and mat foundation were successfully placed and ...
  • Protection mechanisms for electronic books 

   Ausderau, Patrick (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The research for a new Digital Right Management (DRM) infrastructure for electronic books (e-book) is a task of the eReading project of the Next Media program. The goal of this thesis is to to propose a protection system ...
  • Protection Methods in Traffic Engineering MPLS Networks 

   Kimani, Peter (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this project was to perform a theoretical review of Multiprotocol Label Switching (MPLS) Traffic Engineering (TE) technology and traffic protection methods in the Traffic Engineering on MPLS networks and ...
  • Protective Measures in Working with People with Intellectual Disabilities : Carers' Views on Protective Measures and Client Participation 

   Jussila, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   The object of this bachelor’s thesis was to study the prevalence of actualized protective measures in working with people with intellectual disabilities and challenging behavior as well as to clarify carers’ views on ...
  • Proteesin hankintaperusteiden arviointi näyttöön perustuen : alaraaja-amputaatiopotilaan toimintakykyä arvioivat mittarit sairaalavaiheen aikana 

   Lehtinen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomessa tehdään vuosittain noin 1500 amputaatiota, joista 90 prosenttia on alaraaja-amputaatioita. Pääosin amputaatiopotilaat ovat iäkkäitä ja taustalla on diabetes tai valtimo-kovettumatauti (ASO). Verisuonikirurgian ...
  • Proteesin pukemista ja irrottamista helpottava proteesiholkki : asiakkaalla distaalisesti paksu tynkä 

   Sukanen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Proteesin käyttö siihen tottuneelle henkilölle on erittäin tärkeää. Muutoksen proteesin tai amputaatiotyngän suhteen vaikuttavat proteesinkäyttäjän jokapäiväiseen elämään suuresti. Näiden seikkojen valossa lähdin toteuttaman ...
  • Proteesipolvinivelen valinta : valinnan vaikutus asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn 

   Harju, Pasi; Lindqvist, Christer (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyömme on tapaustutkimus, jossa on yksi asiakas. Tavoitteena on tutkia, kuinka proteesipolvinivelen valinta vaikuttaa asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn ja tarkoituksena on selvittää, mikä valituista polvinivelistä ...