- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 13598-13617 / 20922

  • Pumppujen vuorottelukäytön suunnittelu ja käyttöönotto 

   Lindqvist, Ronny (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin PID-säätimen yleistä rakennetta sekä sen virittämiseen käytettäviä menetelmiä. Lisäksi käsiteltiin erilaisia prosessimittauksen menetelmiä, erityisesti painemittausta. Käytännön työnä suunniteltiin ...
  • Pumpputasoitteet toimitilarakentamisessa 

   Tiihonen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön taustalla on aikaisempi projektityö pumpputasoitteista ja sen perusteella suoritettu kokeilu NCC Rakennus Oy:n kohteessa. Pumpputasoitteet ovat ...
  • Pumpun ohjaustyö Ouman Ouflex -laitteella patteriventtiilin ääniongelman poistamiseksi 

   Kettunen, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Ouman Energiatehokkuuspalvelut Oy:lle. Työn tavoitteena oli ratkaista Ouman Energiatehokkuuspalvelut Oy:n Lämmönvahdin asennuksen yhteydessä kiinteistöön mahdollisesti syntyvä patteriventtiilin ...
  • Puna-vihersokeuden huomioiminen infografiikassa 

   Nieminen, Anniina (2020)
   Opinnäytetyössä käsitellään puna-vihersokeuden huomioimista infografiikan suunnittelussa. Työn tavoitteena on selvittää, mitä puna-vihersokeus on ja mitä asioita suunnittelijan olisi hyvä ottaa huomioon puna-vihersokeuden ...
  • Punakadon vaurioittamien kirjojen selkänahkojen tutkimus : Kansallisarkiston Korkeimman hallinto-oikeuden sidosten nahkaselkien tutkimus, ikäännytys ja analysointi 

   Järvinen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli Kansallisarkiston Korkeimman hallinto-oikeuden Tuomiokonseptien kirjaselkänahkojen tutkimusta. Tutkimus liittyi punakatoon (engl. red rot) ja tämän ilmiön aiheuttamaan kasviparkitun nahan ...
  • Punakynäpiirustukset mallinnuskohteessa 

   Lam, Kalok (2019)
   Tietomallintaminen yleistyy rakennusalalla jatkuvasti. Tietomallien laatua ohjaa Yleiset tietomallivaatimukset eli YTV2012. Jotta tulevaisuudessa suunnittelun sekä rakentamisen laatua voidaan ylläpitää ja parantaa, on tässä ...
  • Punasoluvalmisteiden lämpötilaseuranta 

   Cojoc, Hanne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli punasoluvalmisteiden lämpötilaseuranta. Työssä tutustutaan vereen, verensiirtoihin, punasoluvalmisteisiin sekä punasoluvalmisteiden lämpötilaseurantaan säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Työ ...
  • Punch-järjestelmän tietojen analysointi 

   Honko, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Neste Oyj:n toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli analysoida Porvoon öljynjalostamon suurseisokissa keväällä 2015 syntyneiden laatupoikkeamien aiheuttamia kustannusvaikutuksia, selvittää eniten ...
  • Punktionesteiden gramvärjäysten perehdytysmateriaali 

   Nyman, Tiina; Valve, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Gramvärjäystä käytetään yleisesti mikrobien tunnistuksen apuna tutkittaessa erilaisia potilasnäytteitä, kuten normaalisti steriilejä punktionesteitä. Värjäyksen avulla pystytään erottamaan näytteessä olevat bakteerit ja ...
  • Puntarilla Pullukka 

   Hallama, Inga (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alakouluikäisen lapsen (7-12 -vuotta) ylipainoon ja lihavuuteen johtaneet taustatekijät sekä ylipainon ja lihavuuden seurauksia ja hoitoa. Asiaa tutkittiin aluksi teoriaosuuden ...
  • Puoliautomaattinen piirikaavioiden luominen 

   Vähätalo, Lauri (2019)
   Tämän työn tavoitteena oli tehdä Ramboll Finland Oy:lle mallipiirikaaviot ja kehittää piirikaavioiden apusovellus, jonka avulla saadaan helposti tehtyä piirikaavioita mallipiirikaavioiden avulla. Työn ohella tuli kehitettyä ...
  • Puoliautomaattisen mäskäys- ja keittolaitteiston suunnittelu sekä toteutus 

   Kirvesniemi, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on puoliautomaattisen mäskäys- ja keittolaitteiston suunnittelu sekä toteutus. Valmis työ on pienpanimokäyttöön tarkoitettu prototyyppi. Työ tehtiin Lapinlahti Beer Fellows ry:lle. Työssä ...
  • Puolijohdereleiden testilaitteiston toteutus LabVIEW-ohjelmointiympäristössä 

   Uggeldahl, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityön tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa puolijohdereleiden testilaitteisto LabVIEW-ohjelmointiympäristössä. Työ tehtiin Delcon Oy:lle vanhasta testilaitteistosta saatujen kokemuksien pohjalta. Help ...
  • Puolimatkan talo : Toukolakodin asumisyksikön päihdekuntoutusjakson onnistuneeseen läpikäymiseen vaikuttaneita tekijöitä 

   Holli, Sami; Holm, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toukolakoti on alkoholiongelmaansa hoitaville asunnottomille helsinkiläisille työikäisille miehille tarkoitettu asumisyksikkö. Sekä Toukolakodin organisaatiossa ilmennyt tarve, että oma kiinnostuksemme päihdetyötä, ...
  • Puolison tukeminen sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä : Moodle-oppimisaihio ensihoitaja- ja kätilöopiskelijoille 

   Pirhonen, Tia-Maria; Kämäräinen, Tuulia (2018)
   Suomessa isä tai muu tukihenkilö on voinut olla mukana sairaalasynnytyksissä 1970-luvulta saakka. Tukihenkilön mukana olon synnytyksessä on tutkittu edistävän synnyttäjän turvallisuuden tunnetta ja lievittävän synnytyksen ...
  • Puolivalmisteiden pakkausmenetelmien laadun vertailu 

   Voong, Janne (2020)
   Insinöörityössä verrattiin kahden juustopuolivalmisteen laatua eri pakkausmenetelmien välillä. Tuotteissa on ilmennyt ennenaikaisia pilaantumisia säilytyksen aikana nykyisillä pakkausmenetelmillä ja aiheutunut hävikkiä ...
  • Puolivalmisteiden tuotannon kierron analysointi metallialan yrityksessä 

   Jauhiainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Auramo Oyn toimeksiannon pohjalta. Työn tarkoituksena oli selvittää tuotannossa valmistettavien ja ostettavien komponenttien kierrossa esiintyviä ongelmia. Tavoitteena oli kehittää ratkaisuja, ...
  • Puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu 

   Abdollahi, Ali; Rahman, Himel (2019)
   Insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin Oikeusministeriölle verkkopalvelu puoluerekisterin ylläpitämiseksi ja uusien puolueiden perustamiseksi sähköisesti. Projekti on osa Oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluita ...
  • Puolustushallinnon kiinteistöjen energiatehokkuusohje 

   Hirvonen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keinoja energiatehokkuuden parantamiseen Puolustushallinnon kiinteistöissä. Opinnäytetyössä laadittiin käsikirjamainen ohje, kuinka puolustushallinnon kiinteistöissä pystytään ...
  • Puotilan alueen tapahtumatuotannon kehittäminen osallistamisen keinoin : Tapaus: Puotilan Meripäivä 2016 

   Hickman, Sirpa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka syntyi tarpeesta selvittää minkälaisia toiveita itähelsinkiläisen Vartiokylän peruspiirin kuuluvan Puotilan alueen kulttuuritapahtumia tekevillä ja kokevilla tahoilla on ...