- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 13618-13637 / 21299

  • Production process at clothing industry and how to improve it 

   Granström, Tiina (2018)
   This research gives an overall look to the production process in the clothing industry. It introduces the different parts of the production process from the point of view of an international buying house. The objective ...
  • Productization Framework of a Web Application 

   Itkonen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of the thesis was to study service design of web applications and to create a marketing strategy and marketing best practices for productization of the web application. The purpose was to elaborate the matter on ...
  • Productization of Configuration Version builder 

   Pekkonen, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ericsson uses CCR-tool to configurate Media Gateway (MGw). However when the configuration file has many pages, experts make errors. That is why Ericsson’s employee has programmed a new sub software tool for CCR-tool. With ...
  • Productization of Raw Water Treatment Process for Mineral Processing Industry 

   Huttunen, Jussi-Pekka (2020)
   Insinöörityön toimeksiantaja oli Outotec (Finland) Oy. Työn tavoitteena oli tuottaa vakioituja virtauskaavioita raakavedenkäsittelyprosessista. Tuotettuja kaavioita voi käyttää referensseinä ja malleina vedenkäsittelylaitosta ...
  • Profibus-väylälaitteen käyttöönotto 

   Hirvonen, Waltteri (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Työn aihe on Profibus-väylälaitteen käyttöönotto Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Nykyisen käyttöönottoprosessin toimintatavat eivät ole ...
  • ProfiDat-järjestelmä nosturissa 

   Jantunen, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli testata Conductix-Wampflerin toimittamaa langattoman tiedon siirron valvomon ja nosturin välillä mahdollistavaa järjestelmää Konecranes Oy:n automaattista kumipyöräkontti nosturia (ARTG) hyväksi ...
  • Profiilien luonti ja hallinta AD-ympäristössä 

   Tuure, Aaro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän työn lähtökohtana on ollut halu parantaa omaa ja kollegoiden työskentelymuka- vuutta Cygate Oy:n Palvelukeskuksessa. Palvelukeskuksen tarpeet olivat tutut jo oman työkokemuksen perusteella, mutta myös kollegoilta ...
  • Profiling of Cloudberry Cell Cultures by Applying Metabolomics 

   Koskikallio, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis project was carried out for VTT Technical Research Center of Finland. The aim of the thesis was to look into possibilities of applying the instrumentation used in metabolomics into profiling berry cell cultures. ...
  • Profilointityökalujen erot ja graafisen alan standardit 

   Mäkelä, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia yrityksen väriprofiilienluontityökalujen välisten tulosten eroja ja värinhallinnan standardeja sekä tarkastella luotujen profiilien tuloksia niiden suh-teen. Väriprofiilit luotiin ...
  • Progressiiviset verkkosovellukset 

   Tikkanen, Hannes (2019)
   Insinöörityön tarkoitus oli selvittää progressiivisten verkkosovellusten ominaisuuksia ja teknologiaa sekä rakentaa kaksi progressiivisen verkkosovelluksen prototyyppiä. Tavoitteena oli selvittää, onko progressiivisista ...
  • Progressiivisten verkkosovellusten välimuistin käyttöstrategiat 

   Tefke, Joni (2020)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua progressiivisiin verkkosovelluksiin ja niiden käyttämiin teknologioihin. Lisäksi työssä perehdyttiin erilaisiin välimuistin käyttöstrategioihin, joiden avulla sovellus saadaan ...
  • Project Bulk Materials Management Guide : for The Case Company’s Co-owner in Finland 

   Menchacatorre Maza, Itsaso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this study was to create a project bulk materials management guide for the case company’s co-owner in Finland. The study was conducted in an engineering company working in various fields mostly related to ...
  • Project Management - Electrical Installation of a 50MW Solar Power Plant 

   Nguyen, Hoang (2019)
   For a graduating project in Metropolia UAS, the author of this thesis worked as a project engineer in the management team for electrical installation of a 50MW Solar Power Plant. His goals of the thesis were to gain ...
  • Project Management in Healthcare R&D : Identification of Factors Influencing the Process 

   Poduval, Praseet (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   This study seeks to find out relevant factors that can influence an R&D project functioning in the field of healthcare R&D. Among the factors that can influence the success of a project are: clear goals and objectives, ...
  • Project management in ICT organization : How to enable and support the unified way of working 

   Toppila, Irina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   The present thesis was made to Tieto Oyj. The aim of this thesis was to build a model on how a project manager works at Tieto and to develop a tool to support the model. The main focus of this thesis was the tool and its ...
  • Project management in practice : Evaluating a case project through project management theories 

   Uusitalo, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this thesis was to evaluate a case project and to study whether it was carried out in a correct manner; meaning that did the case project follow the project management models. In addition, part of the study ...
  • Projekteilla liiketoimintahyötyjä 

   Wallenius, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten projekteilla tavoiteltujen hyötyjen seurantaa voitaisiin parantaa SOK-yhtymässä. Tutkimus on tehty SOK Strategiapalveluiden toimeksiannosta. Tutkimus kartoittaa, miten ...
  • Projekti X : liveroolipelaamisen ja soveltavan teatterin kohtaamisia 

   Tarpila, Maiju (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Liveroolipelaaminen on tarinankerrontaa, jossa pelaajat eläytyvät ennalta sovittuihin roolihahmoihin ja improvisoivat yhteistä tarinaa toisten pelaajien kanssa. Liveroolipelillä ei ole yleisöä eikä valmista käsikirjoitusta, ...
  • Projektiassistenttitiimin työkuorman jakaminen ja esimiestyön selkeyttäminen 

   Seppälä, Sonja (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda projektiassistenttitiimille heidän työkuormaansa jakava työskentelymalli, joka tekisi työn tekemisestä läpinäkyvämpää ja hallittavampaa. Tavoitteena oli myös saada tiimin esimiehelle ...
  • Projektidokumentoinnin kehittäminen 

   Pyyhtiä, Ilkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vahinkosaneerausyrityksen projektidokumentointia. Yrityksen asiakaskunnasta johtuen toimeksiantokanavia on runsaasti ja dokumentaatio on hajautunut eri ohjelmistoihin. Tutkimus ...