- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • 5-6 vuotiaiden astmapotilaiden ohjaus : powerpoint-esitys: astmalääkkeenotto jauheinhalaattorilla 

   Pyhälä, Eevakaisa; Vihtkari, Juulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lasten astma on nykyisin yleisin lapsuusiän pitkäaikaissairaus ja nopeimmin yleistyvä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttava sairaus. Tutkimuksissa on tullut esille riittämätön ohjaus astmanhoidossa sekä ongelmia lasten ...
  • 5-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa toiveet Kirkkonummen Hyvinvointikeskuksen aulatiloista 

   Thessman-Mutta, Maiju; Tittonen, Annu; Wahlsten, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kirkkonummelaisten 5-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa toiveita Hyvinvointikeskuksen aulatiloista. Työn tavoitteena oli tuoda esille käyttäjälähtöisiä toiveita, joita ...
  • ¬50-65-vuotiaiden joukkoliikennekuluttaminen : Miksi tämä ikäryhmä käyttää joukkoliikennettä muita ikäryhmiä vähemmän? 

   Lappalainen, Margarita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää syitä siihen, miksi 50-65-vuotiaat eivät käytä joukkoliikennettä Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla, Kirkkonummella, Kera-valla ja Sipoossa yhtä paljon kuin heitä ...
  • 5G in Finland 

   Leinonen, Jami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis describes about 5G and studies what new it brings and how it is better than the previous telecommunication generation. Firstly, explains when 5G research began presents main user cases and how the new services, ...
  • 5G Suomessa 

   Rosenblad, Jon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää, millaista muutosta ja kehitystä 5G tuo maailmaan ja millä aikataululla 5G-verkko on kuluttajien ja yritysten saatavilla sekä mihin nopeuksiin sillä voidaan päästä oikeassa maailmassa ...
  • 5G-testitukiasemapaikan suunnittelu ja käyttöönotto 

   Merjovaara, Juho (2020)
   Insinöörityössä otettiin käyttöön uusi, kolmen tukiaseman 5G-tukiasemapaikka. Työssä selvitettiin koko prosessi suunnitelmasta valmiiksi, toimivaksi 5G-testitukiasemapaikaksi. Tukiasemapaikka tehtiin laajentamaan asiakkaan ...
  • 5G: The Fututre of Improved Road Safety and Autonomous Vehicles 

   Shrestha, Kshitiz (2020)
   Digital Revolution caused the telecommunication network to reshape the current telecom technology and provide good foundation for the development of connected vehicles. Cur-rently, the Release 16 of 5G shows that around ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto Case: Planmeca Oy 

   Velic, Adel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Planmeca Oy:n panoraamaröntgentuotannossa syksyllä 2012 toteutetun 5S-projektin onnistuneisuutta. Työ kattaa sekä 5S-periaatteiden mukaisesti suunniteltujen ja toteutettujen panoraamar ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto kuormalavatuotannossa 

   Paajanen, Aleksi (2019)
   Tämä insinöörityö suoritettiin Versowood Group Oy:n Muurlan yksikössä, jossa valmistetaan pääosin kuormalavoja. Työ käsitteli 5S-menetelmän käyttöönottoa tuotannossa keskittyen kahteen tuotantolinjaan ja näiden ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto raskaan kaluston korjaamolla 

   Silventoinen, Aleksi (2020)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda Raskone Espoon asiakas- ja korjaamotiloihin siisti, viihtyisä ja turvallinen työympäristö 5S-menetelmän avulla. Raskone Espoo on yksi Raskoneen 19 toimipisteestä, joka harjoittaa ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto Toyota Airportilla 

   Puhm, Gert (2019)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda Toyota Airportin yleis- ja korikorjaamotiloihin turvallinen, tehokas ja visuaalinen työympäristö. Toyota Airportin toimipiste on osa Metro-Auto Oy -konsernia, joka harjoittaa ...
  • 5S-menetelmän suunnittelu ja käyttöönotto pintakäsittelylaitoksessa 

   Rinne, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö tehtiin Finnish Steel Painting Oy:n Kaarinan pintakäsittelylaitokselle. Työn aiheena oli suunnitella ja ottaa käyttöön 5S-menetelmä. Pääasiassa pyrittiin etsimään tuotannossa aiheutuvia hukan lähteitä ja niitä ...
  • 6 ELEMENTTIÄ : Musiikkityöyhteisön työhyvinvoinnin rakentaminen 

   Lehtinen, Vesa Kaleva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyölläni on kaksi tavoitetta: Ensimmäinen on luoda menetelmä, jonka avulla voi kehittää kestävästi musiikkityöyhteisöjen hyvinvointia lisäämällä henkistä pääomaa psyykkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattamisen ...
  • 6 MW höyrykattilan säätöjen siirtäminen Metso DNA -automaatiojärjestelmään 

   Prokkola, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen apukattilan säätöjen siirtäminen voimalaitoksen olemassa olevaan Metso DNA -automaatiojärjestelmään. Tavoitteena oli selvittää ...
  • 6 MW:n tulitorvikattilan painetason pudotus : Vaikutus maakaasun kulutukseen ja polttimen toimintaan 

   Laurila, Tuure (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tavoitteena oli selvittää, mitä vaikutuksia on 6 MW:n tulitorvikattilan paineen tason laskulla kaasulaitteen maakaasun kulutukseen ja polttimen toimintaan. Martinlaakson voimalaitoksen apukattila ...
  • 60 Songs in 60 Minutes : Minuuttiperusteisen sävellyskonseptin esittely 

   Rauhala, Panu-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni käsittelee minuuttiperusteista sävellyskonseptia 60 Songs in 60 Minutes teoksessa. Työ esittelee, kuinka tunnin sävellysteos tehdään minuuttiperusteisesti, mikä tarkoittaa koko sävellyksen jakamista 60:een ...
  • 6S-järjestelmän käyttöönottaminen Polarputki Oy:ssä 

   Niinikoski, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   6S on yksi Lean-filosofian työkaluista. Sen avulla voidaan työpisteistä ja työympäristöstä saada siistimmät ja turvallisemmat. Järjestyksessä oleva työympäristö antaa positiivinen kuvan yrityksestä nykyisille sekä mahdollisille ...
  • 6S-järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto rakennustuoteteollisuuden tuotantoyksikössä 

   Sumin, Art (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö toteutettiin rakennustuoteteollisuuden yrityksen Suomen tuotantoyksikölle, joka sisältää neljä tehdasta. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja käyttöönottaa 6S-järjestelmä kaikille neljälle tehtaille ja niiden ...
  • 70-luvulla rakennetun asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen 

   Fredriksson, Emil (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuonna 1971 rakennetun As Oy Porvoon Partiomiehentie 1:n asuinrakennusten lämmitysenergiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja lämmityskulutuksen vähentämiseen. Kohde ...
  • 7signal-verkonvalvontajärjestelmän 802.11ac-standardin käyttöönotto, määrittely ja verkonvalvonnan raportointi 

   Vanhanen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä perehdyttiin langattomien lähiverkkojen teoriaan, käytännön toimintaan ja palvelunlaadun seurantaan. Palvelunlaadun seurantaan käytettiin 7signal Sapphire -järjestelmää. Tavoitteena oli asentaa 7signal ...