- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 19965-19984 / 20922

  • Virtsankarkailu maahanmuutajanaisten näkökulmasta 

   Lehtokari, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Virtsankarkailusta kärsii noin puolet naisista jossakin kohtaa elämänsä aikana ja sen esiintyvyys lisääntyy ikää myöten (Tiitinen.2017). Virtsankarkailun esiintyvyyttä ja vaikutuksia maahanmuuttajanaisten elämänlaatuun ei ...
  • Virtsankarkailu urheilussa : yhteistyöprojekti lantionpohjan hallinnasta naisten lentopallossa 

   Kivelä, Karoliina; Peevo, Ella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kovatehoiset urheilulajit, kuten lentopallo, koripallo ja yleisurheilulajit, altistavat lantionpohjan kovalle rasitukselle, joka pitkään jatkuessa voi aiheuttaa erilaisia toimintahäiriöitä. Näistä yleisimpiä ovat ...
  • Virttaankankaan asemakaavaluonnos 

   Salonen, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain ohjaama asemakaavaprosessi painottuen vireilletulosta luonnosvaiheeseen asti ja käydään läpi suunnittelua ohjaavat kaavatasot lyhyesti. Työn tavoitteena oli ...
  • Virtuaaliakustinen mallinnus akustisen suunnittelun apuna 

   Lindberg, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin ääniaallon peruskäsitteitä ja virtuaaliakustista mallintamista. Työn tavoitteena oli selvittää, mitä virtuaaliakustisilla mallinnusohjelmilla voidaan tehdä, kuinka realistisesti mallinnusohjelmat ...
  • Virtuaaligalleria markkinointivälineenä : Rööperin Taidesalonki Oy 

   Tanskanen, Annica (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sen toimeksiantajalle, Rööperi Taidesalonki Oy:lle, mitä virtuaaligalleria voisi sisältää ja miksi se kannattaisi perustaa. Opinnäytetyö tehtiin olemassa olevaan aineistoon ...
  • Virtuaaligrafiikka urheilutuotannossa 

   Pirneskoski, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityöni tarkoitus oli tutustua virtuaaligrafiikkatekniikkaan television urheilulähetyskäytössä ja testata asiakasyrityksen virtuaaligrafiikkaohjelmistoa. Insinöörityö tehtiin kansainvälisen, televisiografiikkaan ...
  • Virtuaalikoneiden automatisoitu käyttöönotto pilvessä 

   Virtanen, Samuel (2020)
   Työssä käydään läpi eri työkaluja, joilla voidaan automatisoida tietoteknisiä järjestelmiä. Pohjustuksena työkalujen sekä järjestelmien lisäksi työssä esitellään teknologiat, joille pilvipalvelu perustuu ja jotka mahdollistavat ...
  • Virtuaalilasien hyödyntäminen Terveyskylä.fi -konseptissa 

   Havisalo, Petra (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää virtuaaliteknologian mahdollista käyttämistä avustavana teknologiana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Terveyskylä.fi-konseptissa. Asiaa tarkasteltiin myös siitä näkökulmasta, ...
  • Virtuaalimaailmat ja niiden hyödyntäminen yritys- ja koulutuskäytössä 

   Ekholm, Mia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä virtuaalimaailmojen historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Työssä käytiin läpi yrityksille suunniteltuja uusia virtuaalimaailman sovelluksia ja otettiin selvää siitä, miten ...
  • Virtuaalimallien käyttö arkkitehtuurivisualisoinnissa 

   Pakarinen, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö keskittyy esittelemään virtuaalimallia apuvälineenä rakennusprojektien päätöksenteossa. Opinnäytetyön tekijällä on pitkä työkokemus arkkitehtuurivisualisoinnin alalta, joten työn on tarkoitus antaa hyvä ...
  • Virtuaalinen kiinteistö Granlund Managerissa 

   Tontti, Mikko (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan terveys- ja hyvinvointikeskuksessa käyttöönotettavan kiinteistöjohtamisen ohjelmiston Granlund Managerin ja virtuaalisen kiinteistön prosessien ...
  • Virtuaalinen lomasaari : Vektorigrafiikan suunnittelu, toteutus ja optimointi Flashissa 

   Paatero, Jenny (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vektorigrafiikan piirtämistä ja optimointia Flashilla. Työn myötä syntyneet grafiikat tulevat Apaja Online Entertainment Oy:n uuden virtuaalitilan testikäyttöön. Työn luova osa ...
  • Virtuaalinen mallilasiarkisto gynekologisten irtosolunäytteiden löydöksistä 

   Jönsas, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Gynekologisen irtosolunäytteen indikaatioita ovat genitaalialueen oireet, hoidon seuranta sekä kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden seulonta. Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpä. ...
  • Virtuaalinen museoprototyyppi 

   Kytönen, Suvi-Helinä (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa prototyyppi suomalaisen automaatioalan laitehistoriaa käsittelevästä virtuaalisesta museosta. Pyrkimyksenä oli esitellä, minkälaisia ominaisuuksia mainitun tyyppinen ...
  • Virtuaalinen näyttely selaimessa : Room-scale VR-kokemuksen tuotanto WebVR-työkaluilla 

   Erharuyi, Idia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on WebVR:n ja room-scale VR:n hyödyntäminen yhdessä. Opin käyttämään WebVR-työkaluja työharjoitteluni aikana ja sieltä saamani kokemuksen myötä päätin tutkia WebVR:ää vielä lisää ja tein siitä pääaiheen ...
  • Virtuaalinen oppimisympäristö natiivikuvantamisen laboraatioharjoitteluun 

   Eriksson, Isabella; Huhtanen, Aki; Jantunen, Niina; Junttila, Vesa-Pekka; Kokkinen, Jaakko; Liukkonen, Joonas; Mustafa, Jalia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Metropolia Ammattikorkeakoulu alkoi tammikuussa 2015 kouluttaa röntgenhoitajia ja bioanalyytikkoja ulkopaikkakunnilla lisääntyneen työvoimatarpeen vuoksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa virtuaalinen oppimisympäristö ...
  • Virtuaalinen perehdytysmateriaali HyMy-kylän oppimisympäristöön 

   Mustonen, Riina (2020)
   Tämä opinnäytetyön kehittämishanke on tehty toimeksiantona Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylälle. HyMy-kylä on Metropolian uusi konsepti, jossa opiskelijat vastaanottavat opetusasiakkaita kartoittaen omaa ammatillista ...
  • Virtuaalinen todellisuus ja sen toteuttaminen mobiilipeliin 

   Kostia, Oliver (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia virtuaalista todellisuutta sekä kehittää virtuaalilaseilla toimiva mobiilipeli. Virtuaalisen todellisuuden tutkimisessa perehdyttiin sen historiaan, nykyaikaan ja tulevaisuuteen. ...
  • Virtuaalisen oppimisympäristön tuotekehitysprosessi ja pedagoginen viitekehys 

   Ille, Sabine (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa kuvataan virtuaalisen oppimisympäristön (Petra’s Planet for School) kehitysprosessiin liittyviä vaiheita vuosien 2011-2014 välillä. Tuotekehitysprosessin kuvaus lähtee liikkeelle ...
  • Virtuaalisen tietoverkon luominen Extreme XOS -käyttöjärjestelmässä 

   Oksanen, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä testattiin Extreme Networks -yrityksen tarjoamia ilmaisia virtuaalisia tietokoneita virtualisoidun tietoverkon rakentamiseen ja testaamiseen. Työssä pyrittiin testaamaan laitteiden konfigurointia ja toimintakykyä ...