- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 20537-20556 / 21066

  • Workplace bullying in Finland: Prevention methods and their implementation in Finnish companies 

   Varis, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to gain deeper understanding to workplace bullying and its prevention in Finland. The main aim was to find out whether the prevention is effective, and if the employees are aware of the ...
  • Workplace harassment prevention in Finland 

   Lorek, Angelika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The proposed research concerns the engagement of companies operating in Finland in prevention of workplace harassment. The main target of the thesis is to understand the importance of the prevention of workplace harassment ...
  • Workshop on Racism : Addressing Diversity with Young People 

   Metsälä, Mikael; Nygren, Heini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The goal of this functional final thesis was to produce and implement a workshop on racism and diversity directed for young people aged 13-15. The need for this kind of a workshop came from All Our Children organization ...
  • World Factory in Crisis : Global Economy Downturn as a Speedbump on the Path of Development in China’s Pearl River Delta, and the Twisty Road for Recovery 

   Tang, Yi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   As one of the world’s largest and most dynamic economies, as well as an important member of international matters, China attracts enormous attention and the focus is on the opportunities and challenges associated with ...
  • WQ-palkin ja pilarin mitoitusohjelma 

   Salo, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön aiheena oli Excel-laskentapohjan tekeminen WQ-palkin ja liittopilarin tietylle liitosvaihtoehdolle. Tässä työssä käsiteltiin liitoksen rakennemallia, sen määrittelyä sekä laskentapohjan teknistä toteutusta. Työssä ...
  • WQ-profiilin käyttö yläpaarteena teräsristikossa 

   Kähkönen, Mikko (2019)
   Tämä insinöörityö tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle ja työn tarkoituksena oli selkeyttää WQ-ristikon suunnitteluprosessia. Tällä hetkellä kyseisestä rakennetyypistä ei ole olemassa yhtenäisiä suunnitteluohjeita. Työn ...
  • WQ-ulokepalkin mitoitus 

   Tuoriniemi, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Ramboll Finland Oy:lle. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa erityisesti WQ-ulokepalkkien mitoitukseen tarkoitettu laskentaohjelma. Monipuolisesta ja laajasta aiheesta huolimatta ...
  • Wreckamovie.com-verkkopalvelun ohjelmistotestauskäytännöt 

   Nieminen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työ käsittelee Wreckamovie.com-verkkopalvelun ohjelmistotestauskäytäntöjä. Ohjelmistotestauskäytäntöjä analysoidaan kirjallisuuden ja kirjoittajan kokemuksen pohjalta. Tavoitteena oli löytää ohjelmistotestauskäytäntöjen ...
  • “Write for Rights”: Assessing Empowerment of Finnish Pupils Participating in Amnesty International Letter Writing Marathon 

   Hyödynmaa, Dimitrinka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis explores the way Amnesty International’s human rights letter writing marathon contributes to the empowerment of Finnish pupils participating in it. “Write for Rights” is a campaign using participatory learning ...
  • Writer’s Journey : kuinka sijoittaa Sankarin matka pakettiautoon, eli kuinka ei tehdä pitkää elokuvaa 

   Mäkinen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee kansainvälisessä Four Corners workshopissa työstettyä pitkän elokuvan käsikirjoitusta (Deadlock) joka epäonnistui täydellisesti. Kyseinen käsikirjoitus muuttui alalla toimivan Tutorin ohjeistuksessa ...
  • WRM200-säätutkan toiminta, huolto ja kalibrointi. 

   Posio, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomen Ilmatieteen laitos mittaa säähavaintoja usean sadan sääaseman ja kahdeksan tutkan avulla koko Suomea varten. Säätiedon käyttäjinä ovat kansalaiset, lentoliikenne, puolustusvoimat, tutkimuslaitokset sekä muiden maiden ...
  • WS-BPEL-liiketoimintaprosessit SOA-arkkitehtuurissa 

   Tiihonen, Heimo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena on toimia esiselvityksenä WS-BPEL-liiketoimintaprosessien käytettävyydelle eräässä työn tilaajan asiakasprojektissa. Työssä käydään läpi WS-BPEL:in suhdetta SOA-arkkitehtuuriin, SOA:n suunnittelu ...
  • Wulff-konsernin henkilöstökyselyt : Henkilöstötutkimuskäytäntöjen yhtenäistäminen 

   Ruotsalainen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Wulff-konsernin johdolle ja henkilökunnalle ja Wulff-konsernin toi-meksiantona. Wulff-konserni on merkittävä toimistotarvikkeiden myyntiin erikoistunut yritys, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tankassa, ...
  • Www-pohjaisen videojulkaisujärjestelmän arkkitehtuuri 

   Oranen, Ilmari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityöprojektin tarkoituksena oli kehittää yhteisöllisen ja monikanavaisen videopalvelun tekninen arkkitehtuuri ja sen toteutus. Tarkemmat tekniset tavoitteet muuttuivat kuitenkin jatkuvasti projektin aikana. Työssä ...
  • WWW-sivuston suunnittelu ja toteutus sisällönhallintajärjestelmällä 

   Leskinen, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä selvitettiin sisällönhallintajärjestelmää käyttävän WWW-sivuston suunnitteluprosessi alusta loppuun ja tehtiin suunniteltua vastaava tekninen toteutus. Raportissa paneudutaan sekä visuaalisen suunnittelun ...
  • www-sovelluspalveluiden integraatiotestien automatisointi 

   Suomalainen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityö käsittelee sovellustestauksen automatisointia ja testien integrointia osaksi automaattisesti ajettavia regressiotestejä. Työn ensimmäisenä tavoitteena oli mahdollistaa www-sovelluspalveluiden testaukseen ...
  • WWW-sovelluspalveluiden tietoturvallinen pääsynvalvonta 

   Kukkonen, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää tietoturvallisen pääsynvalvonnan toteuttaminen REST-arkkitehtuurityyliä noudattaviin WWW-sovelluspalveluihin. Tarkastelun kohteeksi otettiin verkkosovellusten pääsynvalvonnan ...
  • WWWORLD - Erään näyttelyn tarina 

   Brown, Weera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin ja toteutin taidenäyttelyn ystävälleni, kuvataiteilija Hanna Perälälle (s. 1984). Kyseessä oli Hannan toinen yksityisnäyttely, joka koostui installaatiosta sekä hänelle tunnusomaisista ...
  • Wynton Kelly : analyysi pianosoolosta kappaleessa "He's a Real Gone Guy" 

   Rautiainen, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkin opinnäytetyössäni jazz-pianisti Wynton Kellyn soittotyyliä hänen pianosoolossaan kahdentoista tahdin jazz-blues rakenteessa. Työssäni halusin selvittää millaisista musiikillisista ilmiöistä ja periaatteista Wynton ...
  • X-Ray Compliance Testing of a Mammography System on Manufacturing Line : Dose Reproducibility & Linearity 

   Hirvonen, Untamo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis was made for GE Healthcare Finland Oy. Advanced Manufacturing Engineering Test department in Finland is designing a new mammography testing equipment for GE Healthcare’s manufacturing line in Buc, France. Breast ...